vrijdag 4 september 2020 - Voeren
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

 Nico Meens

GEMEENTERAAD

Extra aandacht voor sociale woningbouw

Voeren

Meerderheid: Voerbelangen (10)

Oppositie: Respect-Avenir-Libertés (5)

Belastingen: Voor het aanslagjaar 2021 wordt de belasting op verblijf verdergezet. Deze bedraagt voor de uitbater 30 euro per éénpersoons slaapgelegenheid. Toeristische logies erkend als jeugdverblijfscentrum worden vrijgesteld. De belasting per perceel op kampeerterreinen voor residentieel verblijf blijft behouden op 75 euro. Overnachtingen op vergunde kampeerterreinen worden belast aan 0,15 euro per persoon per overnachting.

Sectoraal akkoord: Er werd een sectoraal akkoord afgesloten voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. Doel is een koopkrachtverhoging voor het voltallige personeel. De raad keurde deze maatregelen goed. De maaltijdcheques voor het personeel verhogen van 7 naar 8 euro. Ook werden de feestdagen voor 2021 vastgelegd. De mogelijkheid tot overdracht van personeel van het gemeentebestuur aan het OCMW en vice versa is ook goedgekeurd.

Retributie: In de gemeenteraad van 23 april werd het tariefreglement voor de inzameling van asbest aan huis goedgekeurd. Gezien het milieupark in Voeren nog door onze gemeente zelf wordt uitgebaat, is ook een aanpassing van het retributiereglement vereist. Inwoners kunnen 600 kilo asbest gratis aanleveren, verder aan een tarief van 0,08 euro/kilo. Dit moet in speciale zakken gebeuren (biofolie of minibags). Een set beveiligingsmateriaal kost 10 euro.

Sociale huisvesting: Vanuit Vlaanderen wordt inzake huisvestingsbeleid gevraagd om voor sociale woningbouw een uitgebreid onderzoek te doen naar beschikbare plekken voor kleinschalige projecten. Dat houdt in dat gronden, maar ook gebouwen van publiekrechterlijke organisaties op hun bruikbaarheid hiervoor moeten onderzocht worden. Stebo heeft dat grondig gedaan en de gemeenteraad keurde dit actieprogramma goed. Naast de twaalf voorziene percelen voor sociale woningbouw op de verkaveling van het Hoeneveldje, kan er nog een aantal plaatsen ontwikkeld worden in de Bijstraat in Moelingen, waar de dekenij van Sint-Martens-Voeren beschikt over 733 vierkante meter. Ook de percelen in de Boomstraat-Tienhof in ’s-Gravenvoeren, eigendom van het ministerie van Onderwijs, behoren tot het RUP. (nm)

Nieuwe Video's