Johnny Thijs sluit dan toch aan bij expertengroep Celeval

Johnny Thijs sluit dan toch aan bij expertengroep Celeval

De samenstelling van Celeval, het hoogste adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad, was nog niet goed en wel bekend, of er weerklonk al kritiek. Door de weigering van Johnny Thijs om zijn voorbehouden zitje op te nemen, zou er geen enkele expert met wortels in de economische wereld aanwezig zijn. Maar Thijs zal nu tóch aansluiten, ondanks de “persoonlijke redenen” die hem eerst langs de kant hielden.

Gisteren deed Het Nieuwsblad de nieuwe samenstelling van adviesorgaan Celeval uit de doeken. Sinds het ontbinden van de expertengroep GEES levert deze groep aanbevelingen voor de Nationale Veiligheidsraad ...

Nieuwe Video's