Water

Af te halen vanaf 15 augustus: opgepompt water

Af te halen vanaf 15 augustus: opgepompt water

Foto: wiva

Zonhoven -

In de Rozenstraat staat een container met bemalingswater. Dat water kunt u vanaf 15 augustus afhalen. Bemalingswater is water dat wordt opgepompt met de bedoeling het grondwaterpeil laag te houden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens bouwwerven.

Vanaf 15 augustus kunnen bewoners en boeren in de Rozenstraat water halen om hun planten of weiland water te geven. Er staat een container met het zogenoemde ‘bemalingswater’ dat wordt verkregen door ‘bemaling’. Bemaling is een kunstmatige verlaging van het grondwaterpeil door water op te pompen. Bemalingswater mag niet zomaar in de riolering terechtkomen. Het grondwater moet verplicht opnieuw in de natuur terechtkomen. Maar opgelet: bemalingswater is geen drinkbaar water.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio