©  ISOPIX

Unia ongerust over “afwijkingen van fundamentele rechten” tijdens coronacrisis

Unia trekt aan de alarmbel over de coronamaatregelen die de voorbije maanden werden genomen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum maakt zich zorgen over de “talloze afwijkingen van onze fundamentele rechten” en de “grote verwarring” rond de maatregelen die op de verschillende niveaus werden opgelegd of veranderd. Dat schrijft het in een open brief die ondertekend is door directeur Patrick Charlier en verantwoordelijke nationaal mensenrechteninstituut Marisa Fella.

jvhBron: BELGA

De coronacrisis toont aan dat het lastig balanceren is tussen de fundamentele rechten en het algemeen belang. Daarom, stelt Unia, is het belangrijk dat de maatregelen die worden genomen - en die erop neerkomen dat de mensenrechten worden ingeperkt - “legitiem en proportioneel zijn, in functie van het doel dat men wil bereiken”.

Unia kan zich bijvoorbeeld moeilijk vinden in de avondklok zoals die in heel de provincie Antwerpen was ingesteld en het verbod op elke vorm van betoging dat in verschillende gemeenten geldt. “Als we die ingrijpende maatregelen bekijken, denken we meteen aan de aanpak van andere landen, die toch meer in proportie is.” Zo mag in Oostenrijk alleen met mondmasker worden betoogd, terwijl in Denemarken betogers worden aangemoedigd zich te laten testen op het coronavirus.

“We verwachten meer voorzichtigheid”

“Van de personen die beslissingen nemen, verwachten we meer voorzichtigheid wanneer ze maatregelen treffen die onze fundamentele rechten in het gedrang kunnen brengen”, schrijven Charlier en Fella. “Het regent maatregelen op diverse niveaus, dikwijls is er onduidelijkheid over hun toepassingsgebied of over de geldende termijn; dit alles doet de vraag stellen of alle maatregelen wel echt zinvol zijn.”

Unia vraagt ook dat de maatregelen die worden genomen, eerst besproken worden met het maatschappelijke middenveld en helder worden uitgelegd aan de bevolking. “Als we het vertrouwen van alle burgers willen behouden, moet erop worden toegezien dat genomen maatregelen correct worden toegepast, zonder willekeur of onrechtvaardigheid.” Tot slot vindt Unia ook dat de “opborrelende polarisering” bedwongen moet worden.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's