Fruitsector verwacht hogere perenoogst: België wordt vierde grootste producent in EU

Fruitteelt

Fruitsector verwacht hogere perenoogst: België wordt vierde grootste producent in EU

Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden -

Uit de eerste oogstramingen voor het seizoen 2020-2021 blijkt dat in België de lagere opbrengsten voor appelen in België vooral zijn toe te schrijven aan de daling van het appel-areaal met 313 ha (5.475 ha) en de gevolgen van de zware oogst en de droogteperiode tijdens het vorige seizoen. Het areaal peren stijgt verder naar 10.658 ha (+ 293ha). Dit in tegenstelling tot Europa, waar men voor zowel appelen als peren afstevent op een normale oogst.

Jaarlijks komt het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid samen met het verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT), producentenorganisaties en Boerenbond om een oogstraming te maken ...

Nieuwe Video's