© Vlaamse Regering

Tot 15.000 euro Vlaamse steun voor bedrijven

Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme tot 15.000 euro aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist.

“De voorbij weken is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen. De Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen en steden hebben bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Dat is voelbaar voor heel wat sectoren, zeker voor de eventsector en haar 80.000 medewerkers waar de creativiteit tot in het verre buitenland bekend is”, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In tegenstelling tot de vorige steunmaatregel waarbij elke zaak die verlies leed een eenmalige premie van 4.000 euro en nadien 160 euro per sluitingsdag kon krijgen, wordt de hoogte van het bedrag nu bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60 procent of meer zien dalen (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Tot 15.000 euro

Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. “Dat percentage is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de omzet. De helft van die gemiddelde vaste kost gaan wij nu dus op ons nemen”, aldus Crevits. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Het beschermingsmechanisme kan pas na 30 september worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een witte kassa.

“Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog altijd de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen”, aldus Crevits.

Handelshuurlening

De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. “Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren”, zegt Crevits. “Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen twee maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro. “

Achtergestelde leningen

Tenslotte vraagt de Vlaamse regering aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) om een aanpassing te doen voor de toekenning van achtergestelde leningen aan start-ups, scale-ups en andere bedrijven. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80 procent van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80 procent tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020. PMV mag nu meer tijd geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60 procent”, besluit Crevits.

 (Yves Lambrix)

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's