Bestrijding everzwijnen in de militaire parken

Bestrijding everzwijnen in de militaire parken
Leopoldsburg -

Vanaf begin deze week worden op werkdagen everzwijnen in de militaire parken bestreden.Er wordt meer en meer schade veroorzaakt door everzwijnen in de woonwijken rond het Koninklijk Park, Nieuw Park en Malakoff. Ook in deze militaire parken zelf is er schade aan de graslanden en de wandelwegen. Om deze schade te verminderen, beslisten Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos met akkoord van gemeente Leopoldsburg tot een planmatige aanpak. Vanaf 3 augustus zullen rond zonsondergang en zonsopgang jagers mobiele 'hoogzitten' plaatsen in de parken op strategische en veilige plaatsen. Bij een verhoogde aanwezigheid van everzwijnen zullen deze worden bejaagd en kan er een schot vallen. De toegang tot het domein blijft behouden, maar er is een dringend verzoek om op de wegen te blijven. Met zeer duidelijke afspraken met de jagers en toezicht door Agentschap voor Natuur en Bos wordt een veilige jacht en veilige toegang verzekerd.

Nieuwe Video's