Hoe de overheid een carrière bij Defensie aantrekkelijker wil maken

Hoe de overheid een carrière bij Defensie aantrekkelijker wil maken

Themabeeld Foto: Yves Herman

Een verhoging van de weddes bij het reservekader, het afstemmen van de maaltijdvergoedingen tijdens tijdelijke missies en het compensatiesystemen voor militairen in vaste dienst in het buitenland op die van de FOD Buitenlandse zaken en de toelage voor militairen die Engels kennen. Dat zijn enkele maatregelen waarmee de MR-ministers Philippe Goffin (Defensie) en David Clarinval (Openbare Diensten) om een loopbaan bij Defensie aantrekkelijker te maken.

Defensie wordt geconfronteerd met drie uitdagingen op personeelsgebied: de massale pensionering van meer dan een derde van het personeel tegen 2025, de gevolgen van te weinig aanwervingen in het verleden ...

Nieuwe Video's