Van Gucht: “Het aantal patiënten op intensieve zorg is verdubbeld sinds begin juli”

Print

Video: Nationaal Crisiscentrum

“Op een week tijd is het aantal nieuwe infecties met 68 procent gestegen”, zei Steven Van Gucht op de persconferentie. Er liepen de voorbije week gemiddeld 491 mensen per dag een covid-19 infectie op, per dag sterven er gemiddeld 2,7 mensen met covid-19 en worden er 24 nieuwe covid-patiënten opgenomen.

“We zijn ondertussen sinds half juli begonnen aan een tweede golf van besmettingen”, ging Steven Van Gucht, die vandaag na een korte vakantie opnieuw op post was, van start. “Het virus heeft geen vakantie genomen”, aldus de epidemioloog. “Dit is ook zo in vele andere gebieden in Europa. We weten nog niet hoe lang en hoe hoog deze golf zal zijn, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we met onze gezamenlijke inspanningen ook deze nieuwe golf onder controle kunnen krijgen.”

“De voorbije week liepen gemiddeld 491 mensen per dag een covid-19-infectie op. De week er voor waren dat er 292. Op een week tijd is het aantal nieuwe infecties met 68 procent gestegen. In totaal werden er de voorbije 7 dagen 3.435 nieuwe besmettingen geregistreerd. Verleden donderdag, dat is de meest recente dag waarvoor reeds cijfers beschikbaar zijn, kregen in totaal 591 mensen een covid-19-diagnose”, weet Van Gucht.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 24 nieuwe covid-patiënten per dag opgenomen. “Dat is 35 procent meer dan de week voordien. In onze ziekenhuizen liggen momenteel in totaal 271 covid-patiënten, daarvan liggen er 58 op intensieve zorgen.”

Afgelopen week stierven gemiddeld 2,7 personen per dag met covid-19. “Dat is een lichte stijging”, klinkt het.

“Op basis van het nieuwe aantal besmettingen per 100.000 inwoners kunnen we ondertussen wel stellen dat het virus opnieuw intens circuleert op ons grondgebied. En voorlopig blijven deze cijfers nog stijgen. We noteren ondertussen reeds dertien gemeenten met meer dan 1 op duizend besmetten personen in de voorbije week. Ook de cijfers in onze ziekenhuizen beginnen geleidelijk aan te stijgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen bijvoorbeeld is verdubbeld sinds begin juli”, stelt de epidemioloog vast.

“Probleem is niet enkel in Antwerpen”

Volgens Van Gucht is dit niet alleen een probleem in Antwerpen. “We zien stijging op verschillend plaatsen in bijna alle provincies. Voornamelijk in de dichtbevolkte steden en in een wijken met lagere socio-economische status. Het meeste aantal besmettingen vindt nog altijd plaats bij twintigers en dertigers, maar ondertussen zien we de cijfers ook stijgen bij andere leeftijdsgroepen, waaronder de jongsten en ook de oudsten.”

Van Gucht stelt dat hij er vertrouwen in heeft dat we mits gezamenlijke inspanningen deze golf onder controle kunnen krijgen. “De basisregels werken en daarmee kunnen we het redden, maar het is wel belangrijke dat we ze consistent toepassen. Beperk uw dichte contacten tot maximaal vijf personen, houd steeds afstand met al de rest, wanneer u besmet bent of in dicht contact bent geweest met een besmet persoon, isoleer uzelf dan onmiddellijk en verspreidt het virus niet verder.”

Coronamoe

“Vele mensen zijn coronamoe. Er is een tendens om schuldigen te zoeken, er is een tendens om kritiek te geven. Dat is begrijpelijk, maar ik wil herhalen: een virus is niemand zijn fout. We gaan dit samen moeten oplossen. Sommigen die de maatregelen beu zijn twijfelen soms aan de realiteit van de verspreiding van het virus en de ernst van de infectie. Er circuleren veel misvattingen op het internet en complottheorieën. Sommige mensen, veelal jongeren, vinden zich niet altijd betrokken bij het probleem. Maar ze moeten er rekening mee houden dat ook zij allemaal oudere, risicovolle familieleden, vrienden of collega’s hebben die wel risico lopen.”

“Deze reacties zijn volkomen begrijpelijk: het virus is een onzichtbare vijand. Maar deze crisis is wel degelijk heel reëel en we moeten dit probleem samen oplossen”, maant Van Gucht aan. “Dus daarom: hou vol, heb moed, aanvaard dat we nog enkele moeilijke maanden tegemoet gaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat we hopelijk volgend jaar terug kunnen keren naar een meer normale samenleving. Dit gaat uiteindelijk voorbijgaan.”

Telewerken

Yves Stevens benadrukt dat het virus ook op de werkvloer niet genegeerd mag worden. “Goede gewoontes zullen ons en onze collega’s beschermen tegen het virus. Daarom is telewerk nog steeds zeer sterk aanbevolen, in de provincie Antwerpen is telewerken zelfs verplicht behalve wanneer dit niet mogelijk of onwenselijk is.”

“We moeten immers allemaal niet enkel onze sociale maar ook onze professionele contacten maximaal beperken. Enkel door het beperken van onze contacten kunnen we de verspreiding van het virus afremmen. In maar en april, en ook in mei, werd er heel veel van thuis uit gewerkt. Als dit toen kon, kan dit vandaag ook. We doen dan ook een oproep om maximaal aan telewerk te doen.”

“Uiteraard is telewerk niet mogelijk voor alle sectoren. Ik denk bijvoorbeeld aan de bouwsector die vandaag terug van start is gegaan. Om het werk veilig te laten verlopen in deze sectoren waar telewerken niet mogelijk is, zijn er gidsen opgemaakt met maatregelen die op maat kunnen worden toegepast door de verschillende sectoren en hun werkgevers. Een volledig overzicht van deze maatregelen kan u raadplegen op de website van de federale overheidsdienst werkgelegenheid en arbeid. Tot slot, dringen we er nogmaals op aan om thuis te blijven indien u milde ziektesymptomen hebt. U bewijst uw bedrijf en uw collega’s echt geen dienst als u komt werken met ziektesymptomen. Door thuis te blijven en contact op te nemen met uw huisarts zorgt voor uw gezondheid, deze van uw collega’s en hun families.”

“Het is nog steeds zomervakantie. Dankzij het ongelofelijke engagement van jeugdbewegingen en monitoren kunnen duizenden kinderen onbezonnen ravotten met hun vriendjes op kamp. We bedanken alle organisatoren en begeleiders voor hun inzet: het is niet vanzelfsprekend om in deze omstandigheden veilig een kamp te organiseren, maar het wordt toch gedaan.”

Testen

Tot slot gaf Steven Van Gucht ook nog meer informatie over het aantal coronatesten dat in ons land worden uitgevoerd en hoe dat aantal staat tegenover het aantal besmettingen. “Er worden gemiddeld 20.000 testen per dag uitgevoerd. Dat varieert tussen 19.000 en 23.000 per dag. Globaal gezien zien we een stijging van 20% in het aantal uitgevoerde testen op één week tijd. Maar het aantal besmettingen is in diezelfde tijd gestegen met 68%. De stijging van het aantal besmettingen kan je niet verklaren door een stijging van het aantal testen.”

“Het aantal testen in al onze provincies is toegenomen, variërend tussen 11 en 30% per provincie. De stijging is het grootst in Antwerpen, daar is het toegenomen met 30%. In Brussel met 20%.”