© Roland Hermans

© Roland Hermans

thumbnail:
thumbnail:

Bloemenhulde op 21 juli

Wegens het uitblijven van initiatieven van hogerhand, besliste het bestuur van het Eenheidsfront Hasselt (op voorstel van zijn secretaris Johnny Lahon) om zelf de jaarlijkse bloemenhulde te organiseren aan het provinciaal monument van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.

Roland Hermans

Wegens het uitblijven van initiatieven van hogerhand, besliste het bestuur van het Eenheidsfront Hasselt (op voorstel van zijn secretaris Johnny Lahon) om zelf de jaarlijkse bloemenhulde te organiseren aan het provinciaal monument van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Door het corona-gevaar was het de bedoeling om een korte plechtigheid te houden in een kleine bubbel. Op 21 juli mocht voorzitter Raymond Joris, Ere-Militaire provinciecommandant Limburg, een tiental genodigden en meerdere toevallige passanten begroeten. Bij de genodigden tekenden Minister van Staat Willy Claes en Schepen Habib El Ouakili present. Na de bloemenhulde, geleid door Johnny Lahon, werden door Rita Pansaerts de Last Post en de Brabançonne gespeeld. Met een korte speech beëindigde Raymond Joris de plechtigheid.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio