zaterdag 18 juli 2020 - Voeren
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

GEMEENTERAAD

Gemeente verdeelt 44.000 euro coronasteun

Voeren

Meerderheid: Voerbelangen (10)

Oppositie: Respect-Avenir-Libertés (5)

Coronacrisis:  De coronacrisis treft de verenigingen bijzonder zwaar. Daarom stelt de Vlaamse regering 44.000 euro ter beschikking aan het gemeentebestuur van Voeren om hen te ondersteunen. De gemeenteraad keurde unaniem de verdeelsleutel van deze subsidies goed. Er is 1.250 euro voorzien voor verenigingen met een eigen accommodatie (zaal). Er is 5.000 euro gereserveerd ter ondersteuning van verenigingen die kunnen aantonen dat ze effectief verlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Speelplein- en seniorenwerking krijgen 1.500 euro. De gemeente zal daarbij ook het verenigingsleven (2.000 euro) promoten en projecten (3.000 euro) ondersteunen. Op basis van de activiteiten en hun werking (2019) krijgen de verenigingen 20.000 euro extra werkingstoelagen.

Huisvuil: De oppositie stelde een vraag over het Optimo-systeem van Limburg.net. Volgens raadslid Happart is de jaarlijkse vergoeding verhoogd, krijgen de inwoners geen schriftelijke meldingen meer en is er een overgang naar een ophaling om de twee weken. Burgemeester Gaens liet weten dat iedereen bij de invoering van het Optimo-systeem een uitgebreide toelichting kreeg van Limburg.net. “Wat de kostprijs betreft zijn de prijzen vergelijkbaar met andere gemeenten in Limburg en met de buurgemeenten in Wallonië zoals de gemeente Aubel,” besloot hij. (nm)

Nieuwe Video's