©  Isosport

Sportmanifestaties met 800 personen in augustus? Veiligheidsraad zet het licht terug op oranje

De persconferentie van de nationale veiligheidsraad had geen goed nieuws voor de sportwereld. De oplopende besmettingscijfers nopen de regering tot het in vraag stellen van enkele toegevingen die ook de sportwereld raken.

Exact om 13u begon premier Wilmes aan haar persconferentie. De contouren van fase vijf die eerder al werden uitgezet en zou ingaan op 1 augustus, worden opnieuw in vraag gesteld aangezien het reproductiegetal zich opnieuw boven 1 bevindt. Concreet gevolg: volgende week donderdag 23 juli wordt er een nieuwe veiligheidsraad bij elkaar geroepen om de situatie in te schatten.

Fase vijf bepaalde dat vanaf 1 augustus sportmanifestaties met achthonderd personen mogelijk zouden zijn in open lucht. Indoor zou het aantal worden verdubbeld van tweehonderd naar vierhonderd. Die toegeving wordt nu ernstig in vraag gesteld. Veel zal afhangen van de evolutie van de besmettingscijfers. Premier Wilmes gaf nog mee dat het merendeel van de nieuwe besmettingen bij jongeren wordt vastgesteld. De extra week moet de experten en de veiligheidsraad de kans geven inzicht te krijgen in de evolutie van de cijfers. (gvdl)