29 juni, de dag waarop in Vlaanderen voor het eerst sinds 13 maart géén covid-19-dode viel

Print
29 juni, de dag waarop in Vlaanderen voor het eerst sinds 13 maart géén covid-19-dode viel

Foto: Photo News

De dag waarop in Vlaanderen geen covid-19-dode meer viel, is gevallen. Die mijlpaal werd bereikt op 29 juni.

Het staat zwart op wit in de dagelijks bijgewerkte grafieken van Sciensano: “29 jun., deaths: 0”. Maandag 29 juni, de naamdag van Petrus en Paulus, is de eerste dag sinds 13 maart waarop er geen enkele covid-19-dode viel. Ook voor 9, 10 en 11 juli werden nog geen doden gemeld, maar dat kan nog veranderen omdat het vaak enkele dagen duurt voor ze gemeld worden. Voor 29 juni is het minder waarschijnlijk dat er alsnog een covid-19-overlijden gemeld wordt, al is dat niet helemaal uitgesloten.

Daarmee is Vlaanderen het laatste gewest in ons land dat een nul op de tabellen mag zetten. In Brussel viel de eerste dag zonder covid-19-dode al op 29 mei, in Wallonië op 14 juni. Dat Vlaanderen het laatst komt, is niet verwonderlijk: Vlaanderen telt bijna dubbel zoveel inwoners als Wallonië, en ruim vijf keer meer dan Brussel.

In België is de dag nog niet aangebroken waarop er geen enkele inwoner overleed aan covid-19. Ook vandaag werden er nog vijf overlijdens gemeld – twee van afgelopen zondag, twee voor zaterdag en een voor vrijdag – waardoor het totaal op 9.787 komt. “De sterfte in de woonzorgcentra is aan het uitdoven”, zegt Brecht Devleesschauwer van Sciensano. “De overlijdens die we nu nog zien, vinden vooral in de ziekenhuizen plaats. Vroeg of laat komt de dag waarop er geen enkele dode gemeld wordt.”

Ook in buurland Nederland vallen er nauwelijks nog covid-19-doden. 25 juni was er de eerste dag sinds begin maart waarop geen covid-19-dode te betreuren viel.