Negen op de tien Vlaamse gemeenten kenden afgelopen jaren bevolkingsgroei

Negen op de tien Vlaamse gemeenten kenden afgelopen jaren bevolkingsgroei

Foto: katrijn van giel

Op 1 januari 2020 telde het Vlaamse Gewest afgerond 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er 40.000 meer dan aan de start van 2019, wat overeenkomt met een aangroei van de wettelijke bevolking van +0,6%. Dat blijkt uit cijfers van statistiek Vlaanderen. Daaruit blijkt verder dat negen op de tien Vlaamse gemeenten een bevolkingsgroei kende tussen 2015 en 2020.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telde begin 2020 1,22 miljoen inwoners. Uitgaande van de zogenaamde ‘Brusselnorm’ van de Vlaamse overheid, waarbij één derde van de inwoners van het hoofdstedelijke ...

Nieuwe Video's