Hasseltse Straatnamen

Print
Hasselt - Monique Cox gaat voor de Buurtkrant op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Pierre Cox werd geboren te Hasselt in 1915. Reeds tijdens zijn studies aan het Sint-Jozefscollege volgde hij de Stedelijke Kunstacademie en leerde er tekenen en schilderen bij o.a. kunstschilder Lucien Nolens. Als ambtenaar werkte hij bij het Provinciebestuur Limburg.
Aanvankelijk leek zijn artistieke creativiteit de literaire kant uit te gaan, zo publiceerde hij reeds in 1938 de zeer gunstig onthaalde dichtbundel “Allegro, non troppo”. Toch zijn er schilderijen bewaard die hij ook op zeer jonge leeftijd maakte.
Pierre kwam in 1951 volop in de publieke belangstelling toen hij deelnam en tevens een eerste prijs won bij de ophefmakende tentoonstelling “De Mijn”. Zijn groot schilderij “De Morgenpost” , een symbolische evocatie van het mijnwerkersleven, gold als boegbeeld van de jonge generatie schilders. Cox heeft de overgang van de traditionele landschapsschilderkunst naar de expressionistische strekking in Limburg mogelijk gemaakt. Snel volgden een aantal grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland. In 1958 werd zijn werk “Grote blauwe fluitspeler” aangekocht door de Belgische Staat voor de expo ’58 te Brussel. Ook de provincie Limburg beschikte al vlug over een tiental schilderijen van hem.
Zijn schilderwerken zijn symbolen van rust en harmonie in een lyrisch-poëtische sfeer. Later krijgen ze een strengere, monumentale vorm.
In het Provinciaal Hoger Handelsinstituut van Hasselt maakte hij de nog steeds bestaande muurschildering “Spelende Kinderen” (56 m² groot).
In 1961 was hij betrokken bij de stichting van kunstgroep “Helikon”. Hij was de idealistische, onvermoeibare animator achter het project dat op de Havermarkt een expositiezaal inrichtte waar de leden een permanente mogelijkheid hadden om te exposeren en waar ook andere kunstenaars uitgenodigd werden. In zijn latere jaren schilderde hij een zeer gevoelig, lyrisch, soms uitbundig coloriet dat zich in intense en tegelijk gedempte tonaliteit van grote pastels openbaarde.
In 1973 werd in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt een grote overzichtstentoonstelling gehouden die een enorme toeloop kende.
Pierre Cox overleed in januari 1974 na een slepende ziekte.
“…èn da weur mèène noenk Pierre!...”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio