Senaat zet eerste stap in erkenning rechten gehandicapten in de Grondwet

Senaat zet eerste stap in erkenning rechten gehandicapten in de Grondwet

Foto: Herman Ricour

De Senaat heeft vrijdag een voorstel tot herziening van de Grondwet goedgekeurd waardoor de rechten en vrijheden van personen met een handicap in de Grondwet gewaarborgd worden. Daarvoor wordt een artikel 22ter ingevoegd. De herziening kreeg unanieme steun bij een onthouding van N-VA en Vlaams Belang. De aanpassing van de Grondwet is pas een feit als ook de Kamer dit goedkeurt.

De verenigingen die de personen met een handicap vertegenwoordigen, dringen reeds lang aan op de verankering van de rechten van gehandicapten in de Grondwet. “Iedere persoon met een handicap heeft recht ...

Nieuwe Video's