Sint-Jankoor Thiewinkel houdt zich aan veiligheidsmaatregelen

Print
Sint-Jankoor Thiewinkel houdt zich aan veiligheidsmaatregelen

Foto: Martine Engelen

Thiewinkel

Lummen - Op dinsdag 7 juli kwamen de koorleden van het Sint-Jankoor Thiewinkel samen in de Sint-JanBaptistkerk om de nieuwe coronaveiligheidsmaatregelen te bespreken.

Met de nodige aandacht voor social distancing werden de reglementeringen rond veilig zingen en het gebruiken van de koorbus waarmee het koor al de verplaatsingen doet, toegelicht aan alle koorleden. Hiervoor keeg het koorbestuur de ondersteuning van een professionele veiligheidsadviseur die het koor adviseert en ondersteunt zolang de pandemie aanhoudt. Het was een hele boterham vol reglementen en tips over veiligheid. Met een gerustgesteld hart en met de nodige aanpassingen en goede wil van alle koorleden wordt het weer mogelijk om in deze ongewone omstandigheden toch het muzikale leven weer te hervatten.
“We waren het allemaal eens: veiligheid primeert", zo besluit muziekcoach Gerry Dirix van het Sint-Jankoor Thiewinkel.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio