CD&V-Groen wil inbreng van verenigingen en oppositie over verdeling centen noodfonds cultuur, jeugd en sport

Zonhoven

CD&V-Groen wil inbreng van verenigingen en oppositie over verdeling centen noodfonds cultuur, jeugd en sport
Zonhoven -

CD&V-Groen wil dat verenigingen zelf en ook de oppositiepartijen mee mogen beslissen over het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport. Zonhoven krijgt daarvan 221.000 euro.

“Op 2 juni keurde de Vlaamse regering steunmaatregelen goed voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Van de voorziene 83.993.210,86 euro, kreeg Zonhoven 221.098,60 euro,” begint Dominic Tholen.

“Na navraag blijkt dat deze verdeling eerst zal besproken worden binnen het managementteam waarna de vrijetijdsdiensten een voorstel in detail zullen uitwerken waarvan de resultaten terug zullen komen op het managementteam om vervolgens besproken te worden met het beleid.”

“Wij als CD&V-Groen-fractie vragen om als bestuur volop de participatie te organiseren met de verenigingen, maar ook met de leden van de oppositie. Betrek hen in het proces om samen tot een toekomstplan te komen.”