Nieuwe islamstroming ronselt kinderen in ons land: “Ernstige bedreiging voor onze samenleving”

Nieuwe islamstroming ronselt kinderen in ons land: “Ernstige bedreiging voor onze samenleving”

De Staatsveiligheid waarschuwt voor de ‘sterke toename’ van een nieuwe stroming binnen het salafisme in ons land. Het ‘madkhalitisch’ salafisme heeft een afkeer van onze democratie, is zeer ijverig aan het bekeren en richt zich daarbij actief op kinderen.

In ons land wonen 1.400 tot 1.600 ‘sympathisanten’ van het madkhalitisch salafisme. Dat schrijft de Staatsveiligheid in haar jaarrapport 2019, dat De Standaard kon inkijken. Ze noemt de stroming een ...