© Miech Donders

Juf Gertie Bergmans neemt afscheid in Wurfeld

In Kleuterschool De Beverburcht, afdeling Wurfeld, zwaaiden niet alleen de kleuters af die overstappen naar het eerste leerjaar, maar ook hun juf Gertie nam afscheid van de school.

Miech Donders

Zij begint aan een nieuw hoofdstuk in haar leven: een welverdiend pensioen met een rugzak vol mooie herinneringen. Ze kan terugkijken op een fantastische loopbaan van bijna 40 jaar als kleuterjuf, waarvan 30 jaar in Wurfeld.

Ze gaf haar grote passie voor de natuur door aan de kleuters. Samen met juf Sanne startte juf Gertie de bosklas op. Ze daagde de kleuters uit om grenzen te verleggen. En ook tijdens exploratietochten leerden de kleuters dieren en planten kennen, liet ze hen genieten van geuren en kleuren, bood ze kansen tot samenwerken, leerde ze kleuters eerbied hebben voor de natuur, … Ze motiveerde haar collega’s om ook de natuur in te trekken.

Tijdens de laatste schooldag werd ze verrast door alle kleuters en haar team van De Beverburcht. Ze genoot die dag van de laatste wandeling door het bos en van het zelfgemaakte lied. De kleuters, de collega’s en de ouders willen haar heel graag bedanken voor haar eindeloze inzet en haar passie.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio