Nieuw onderzoek bevestigt: “Kinderen verspreiden coronavirus niet”

Print
Nieuw onderzoek bevestigt: “Kinderen verspreiden coronavirus niet”

De kans dat besmette kinderen het virus doorgeven is beperkt, zo wijst een Franse studie uit Foto: VKA

Schoolkinderen dragen Covid-19 weinig of niet over op leeftijdsgenoten of op leerkrachten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het wereldbefaamde Instituut Pasteur in Parijs.

Wetenschappers van het Instituut Pasteur bestudeerden 1.340 mensen in Crepy-en-Valois, een stad ten noordoosten van Parijs. Daar brak in februari en maart een grote epidemie uit. In totaal 1.340 inwoners, onder wie 510 leerlingen van zes basisscholen, werden uitvoerig gescreend nadat ze zelf positief hadden getest of in contact waren gekomen met mensen die Covid-19 hadden opgelopen.

Nu zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepubliceerd, en die tonen aan dat kinderen minder ernstige symptomen vertonen dan volwassenen en dat ze vooral ook minder besmettelijk zijn. Dat is vooral goed nieuws voor de scholen als die in september weer openen.

Op basis van de cijfers concluderen de onderzoekers dat de kans veel waarschijnlijker is dat het de ouders waren die hun kinderen hadden besmet en niet andersom.

De gegevens over kinderen met Covid-19 en hoe besmettelijk ze zelf wel of niet zijn, waren tot dusver tegenstrijdig. Sommige onderzoeken toonden immers aan dat kinderen wel degelijk besmettelijk waren en het virus gemakkelijk konden doorgeven. Andere experts schatten dat risico eerder laag tot erg laag in.

Epidemioloog Arnaud Fontanet van het Instituut Pasteur zegt dat meer studies op scholen nodig zijn om tot een sluitende conclusie te komen. De Franse professor zegt ook nog dat het onderzoek heeft uitgewezen dat 41 procent van de besmette kinderen weinig tot geen symptomen vertoonde van Covid-19.

Bij volwassenen was dat maar 10 procent. Al de rest had last van een of meerdere problemen zoals ademhalingsmoeilijkheden, koorts, extreme vermoeidheid of smaak- en geurverlies.