Groene Delle

Links front dient resolutie in tegen kap Groene Delle

De linkse partijen sp.a, Groen en PVDA hebben samen een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement die de regering oproept om geen industrie te vestigen in natuurgebied de Groene Delle.

tvd
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer