Links front dient resolutie in tegen kap Groene Delle

Groene Delle

Hasselt / Lummen -

De linkse partijen sp.a, Groen en PVDA hebben samen een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement die de regering oproept om geen industrie te vestigen in natuurgebied de Groene Delle.

De Vlaamse regering gaf in mei haar voorlopige goedkeuring voor het ruimtelijk uitvoeringsplan dat 23 hectare van de Groene Delle, een natuurgebied tussen Hasselt en Lummen, opoffert voor industrie. Het ...