Groene Delle

Links front dient resolutie in tegen kap Groene Delle

De linkse partijen sp.a, Groen en PVDA hebben samen een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement die de regering oproept om geen industrie te vestigen in natuurgebied de Groene Delle.

tvd

Meer over Zuhal Demir

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws