Kringlopen voor een leefbare wereld

Print

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op zaterdag 20 juni wandelde een rij van een 20-tal mensen over de voetgangerszone de hele Groene Boulevard af. Tussen hen: 1,5 meter afstand. Boven hun hoofden: borden met teksten over een zorgzame omgang met onze leefomgeving, over het klimaat, duurzaamheid en leven in warme solidariteit.

Een kring van bekommerde burgers uit Hasselt en omgeving heeft elkaar gevonden in een nieuw initiatief, De Ring geheten. Deze mensen vinden dat de beleidsmakers te zeer gefocust zijn op de groei van het bbp en daardoor te weinig oor hebben naar meer inclusieve en duurzame vormen van economie. De Ring wil als spontaan burgerinitiatief naast de bestaande digitale platforms een laagdrempelig analoog platform creëren waarin mensen verbinding maken met elkaar en hun vraag om verandering zichtbaar maken. De deelnemers geloven in de kracht van samenhorigheid, maar ook in die van regelmaat. Ze willen dat de stem om verandering geregeld gehoord wordt, en daarom wandelen ze voortaan elke zaterdag vanaf 15u een rondje over de Groene Boulevard. Afspraak om 15u op het Kolonel Dusartplein, in respect voor de coronamaatregelen, zonder samenscholing. De wandeling gebeurt in stilte. (foto's: Sylvie Nelissen)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio