© REUTERS

PVDA lanceert mee Europese petitie voor de vrije beschikbaarheid van toekomstig vaccin

PVDA lanceert dinsdag met twaalf linkse Europese partijen en met de fractie Europees Verenigd Links (GUE/NGL) een Europese petitie voor de vrije beschikbaarheid voor iedereen van een vaccin tegen Covid-19. “Om te kunnen winnen tegen deze pandemie is het van levensbelang dat een vaccin of een geneesmiddel voor iedereen vrij toegankelijk is”, aldus Europees volksvertegenwoordiger Marc Botenga (PVDA). “Dat is een kwestie van rechtvaardigheid en cruciaal voor de volksgezondheid.”

De internationale petitie zou nodig zijn omdat “business as usual” betekent dat het vaccin straks eigendom wordt van privébedrijven via patenten. “Het coronavaccin wordt vandaag met miljarden euro’s belastinggeld ontwikkeld. We mogen niet toelaten dat privébedrijven die eerder weigerden in het vaccin te investeren, zich straks het vaccin toe-eigenen en beslissen over prijs en aanbod”, stelt Botenga. “De farmaceutische industrie baseert haar prijzen op wat de patiënt of een land wil betalen. Zo maximaliseert zij de winsten voor de aandeelhouders. Dat heeft tot gevolg dat sommige vaccins heel veel geld kosten. En dat kost levens. Elke dag.”

Voorwaarde voor subsidies

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen beloofde dat het vaccin een openbaar goed zou worden, maar die belofte werd in de Europese strategie voor vaccins niet hernomen noch gegarandeerd, aldus PVDA. Met de Europese petitie #Right2Cure willen de initiatiefnemers de Commissie onder druk zetten om alsnog de daad bij het woord te voegen. Concreet vragen zij dat Europa garandeert dat vaccins en behandelingen tegen pandemieën een zaak van algemeen en wereldwijd belang worden en dus vrij ter beschikking komen voor iedereen.

Volgens PVDA zouden we een voorbeeld moeten nemen aan de Amerikaanse uitvinder Jonas Salk die zijn poliovaccin zonder patent op de markt bracht. Dat moet ook kunnen voor een vaccin tegen Covid-19. “De Wereldgezondheidsorganisatie zette een ‘patentenpool’ op om informatie over het virus wereldwijd samen te brengen en te delen. De Europese Unie kan het verplicht maken dat geneesmiddelen ontwikkeld met openbare fondsen in die pool terechtkomen. Het zou volstaan die verplichting als voorwaarde te koppelen aan het geven van subsidies aan de farmaceutische industrie”, aldus Botenga.

Meer over PVDA/PTB