PS en Ecolo nemen topambtenaar op de korrel voor rol in contactonderzoek

Print
PS en Ecolo nemen topambtenaar op de korrel voor rol in contactonderzoek

Foto: BELGA

De Franstalige oppositiepartijen PS en Ecolo willen de directeur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben aan de tand voelen over zijn rol in het corona-contactonderzoek, na beschuldigingen in het Franstalige magazine Wilfried. Robben zelf weerlegt en betreurt de berichtgeving.

LEES OOK. Positief getest in het ziekenhuis, maar geen telefoontje

Frank Robben staat al sinds 1991 aan het hoofd van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die hij zelf oprichtte, en is daarnaast de drijvende kracht achter tal van digitale omwentelingen binnen de overheid. Zo staat hij bijvoorbeeld aan het hoofd voor het eHealth-platform van de federale overheid, waarop zorgverleners medische gegevens kunnen uitwisselen.

Bij het losbarsten van de coronacrisis kreeg Robben een zitje in de taskforce van federaal minister Philippe De Backer. De 59-jarige topambtenaar hield daarbij mee de pen vast voor het koninklijk besluit dat het wettelijk kader voor het contactonderzoek regelt, en dat gegevens bijhoudt in een gecentraliseerde databank.

Veel petjes

Volgens het Franstalige magazine Wilfried combineert de man zoveel petjes dat hij de facto alleen de touwtjes in handen heeft van het contactonderzoek in ons land. Het magazine maakt ook gewag van belangenvermenging, omdat Robben in het kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit zit dat privacy-adviezen aflevert over regelgeving op tal van domeinen.

Ecolo wil Robben nu aan de tand voelen in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer. “De groenen hebben er altijd op gehamerd dat er ethisch strikte criteria moesten zijn rond het contactonderzoek, om de privacy te beschermen. De centrale rol van dhr. Robben en zijn verschillende functies lijken tegengesteld aan die objectieven”, zegt Kamerlid Laurence Hennuy. Ook de PS-Kamerlid Khalil Aouasti eist verduidelijking.

Decentralist

Robben zelf weerlegt de beschuldigingen. “Het beeld dat geschetst wordt is niet correct. Bij de overheid proberen we de opslag van gegevens altijd decentraal te organiseren, daar is het hele concept van eHealth op gestoeld. Enkel de relevante gegevens worden gedeeld, op een veilige manier en enkel met wie ze moet zien”, verzekert hij in een reactie aan Belga.

Het wettelijk kader voor het contactonderzoek werkt wel met centrale gegevensopslag werkt, maar moest op 2,5 week op punt staan, aldus Robben. “De overheid heeft mij gecontacteerd en ik ben meteen aan de slag gegaan. Ik ben een grote decentralist, maar om een systeem te creëren waardoor we vlot gegevens konden delen tussen 10.000 huisartsen, een tachtigtal labo’s, 200 ziekenhuizen en contact centers in drie gewesten, konden we niet anders”, klinkt het. Robben heeft trouwens zelf een website gemaakt met alle informatie over hoe het contactonderzoek precies in zijn werk gaat. “Transparanter kan ik niet zijn.”

Geen belangenconflict

Tot slot ontkent Robben dat er sprake is van een belangenconflict door zijn zitje bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. “Ik heb niet deelgenomen aan de elektronische vergadering toen het punt rond contactonderzoek behandeld is”, benadrukt hij. “Ik zetel al 30 jaar in het kenniscentrum, zonder enig probleem. Bovendien ben ik benoemd door het parlement, zitten er nog twee andere ambtenaren naast mij en staat er nergens in een wet dat die functie onverenigbaar is met een openbaar mandaat. Ik zie het probleem niet.”

Robben betreurt vooral dat het vertrouwen in het contactonderzoek door de berichtgeving wordt ondermijnd, zegt hij. “Dit doet de mensen schrik krijgen, waardoor we misschien minder contactonderzoek zullen kunnen doen en weer besmettingshaarden krijgen. Dat is bijna onverantwoord.”

Nieuwe Video's