Akkoord over verdeling extra middelen voor de zorgsector

Akkoord over verdeling extra middelen voor de zorgsector

Foto: Photo News

Een brede meerderheid van tien partijen zijn het eens geraakt over de verdeling van de 400 miljoen euro extra middelen voor de zorgsector. Bij de goedkeuring van de noodbegroting van eind vorig jaar waren die extra middelen al toegekend. Een werkgroep onder leiding van de Kamerleden Jan Bertels (sp.a) en Marc Goblet (PS) heeft nu een wetsvoorstel uitgewerkt over het bestendigen van die middelen en over de exacte verdeling.

Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel ...

Nieuwe Video's