Duitsland van plan om reiswaarschuwing voor Europese landen te schrappen vanaf 15 juni

Print
Duitsland van plan om reiswaarschuwing voor Europese landen te schrappen vanaf 15 juni

Foto: ss

De Duitse regering is van plan om de reiswaarschuwing voor toeristen vanaf 15 juni op te heffen voor een dertigtal Europese landen. Tenminste als de coronapandemie gunstig blijft evolueren. Dat blijkt uit een kernpuntnota waar de regering het woensdag over eens raakte.

De globale reiswaarschuwing, die op 17 maart afgekondigd werd voor toeristische reizen naar alle ongeveer 200 landen ter wereld, zou voor de betrokken landen vervangen worden door individuele reisadviezen. Daarin wordt geïnformeerd over landenspecifieke risico’s.

De reiswaarschuwing zou opgeheven worden voor de 26 bondgenoten van Duitsland in de Europese Unie, maar ook voor Groot-Brittannië, dat de EU net verlaten heeft. De maatregel geldt ook voor de vier Schengenlanden die geen lid zijn van de EU: IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.

Een definitieve beslissing over de opheffing heeft de Duitse regering evenwel nog niet genomen. Dat zou moeten gebeuren op een nog niet nader bepaald tijdstip de komende weken.

Reiswaarschuwing blijft gelden voor bepaalde landen

Mogelijk wordt de beslissing voor enkele landen nog uitgesteld. In landen waarop 15 juni nog “grootschalige uitgaansbeperkingen” of inreisverboden van kracht zijn, zou de reiswaarschuwing voorlopig blijven bestaan.

De Duitse regering benadrukt in de kernpuntnota wel dat de reiswaarschuwing voor bepaalde landen of regio’s opnieuw kan geactiveerd worden als het aantal nieuwe besmettingen er drastisch stijgt. Een ijkpunt daarbij is de bovengrens van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in 7 dagen, die in Duitsland wordt gehanteerd.

Ook als bepaalde landen er niet in slagen om de vereiste maatregelen te nemen tegen besmettingsrisico’s in de toeristische sector kan een reiswaarschuwing opnieuw van kracht worden. De richtlijnen van de Europese Commissie zijn daarbij de maatstaf.

Nieuwe Video's