Hoge Gezondheidsraad: “Seizoensgebonden griepprik belangrijker dan ooit”

Print
Hoge Gezondheidsraad: “Seizoensgebonden griepprik belangrijker dan ooit”

Foto: Photo News

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) roept mensen in risicogroepen en gezondheidswerkers op om zich dit jaar zeker te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. In de context van de coronapandemie is die griepprik belangrijker dan ooit, om onszelf te beschermen maar ook om de druk op ziekenhuizen en huisartsen te verlichten deze winter, klinkt het.

De HGR bevestigt de aanbeveling van de vaccinatie tegen de seizoensgriep voor categorie A. Dat personen met een risico op complicaties, zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken ouder dan 6 maanden, 65-plussers, personen die verblijven in een instelling en kinderen ouder dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie. Ook personen werkzaam in de gezondheidssector en personen die onder hetzelfde dak wonen als risicopatiënten of kinderen jonger dan 6 maanden behoren tot die groep. Daarnaast vindt de Hoge Gezondheidsraad het zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren.

Vaccinatie kan bezetting ziekenhuisbedden verminderen

“Dit jaar wil de HGR meer dan ooit aanbevelen dat mensen van categorie A gevaccineerd worden om zichzelf te beschermen. Ook de bezetting van ziekenhuisbedden kan mogelijk verminderd worden door griepvaccinatie van risicopersonen, mocht het griepseizoen samenvallen met een piek in COVID-19”, klinkt het in een persbericht. Ook benadrukt de HGR de waarde van vaccinatie van gezondheidswerkers, “niet alleen om patiënten indirect te beschermen, maar ook om zichzelf te beschermen en de beschikbaarheid in het geval van een nieuwe golf van COVID-19 te garanderen”.

Ook wil de HGR de nadruk leggen op de vaccinatie van personen van 50-64 jaar. “Dankzij de vaccinatie van deze personen zou moeten worden voorkomen dat er zich een aanzienlijk aantal gevallen voordoet, echter zonder dat hierdoor de bezetting van ziekenhuisbedden beduidend wordt gewijzigd (omdat er weinig complicaties zijn). Het belang hiervan ligt in een vermindering van de werkdruk voor de eerste lijn.”

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om te vaccineren van midden oktober tot midden december. Een vaccin biedt bescherming binnen een termijn van 10 tot 15 dagen na de injectie.

Nieuwe Video's