© JEFFREY GAENS

Grenscontroles

Familiebezoek over de grens vanaf zaterdag opnieuw toegelaten

Wie familie heeft aan de overkant van de grens, mag daar vanaf zaterdag opnieuw op bezoek gaan. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft het ministerieel besluit daarvoor aangepast.

Timmie van Diepen

Sinds het begin van de lockdown zijn de grenzen gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Alleen wie aan de andere kant van de grens moest gaan werken of een zorgbehoevend familielid moest verzorgen, kreeg toestemming om toch te passeren. Familiebezoek hoorde echter niet tot die uitzonderingen. Daarop kwam de afgelopen weken steeds meer kritiek. Terwijl de exit in eigen land vorm kreeg en sociaal contact opnieuw mondjesmaat werd toegelaten, bleven grensbewoners met familie aan de overkant verstoken van die mogelijkheid.

Wrevel

© BELGA

Dat leidde tot wrevel tussen het federale en het lokale politieke niveau. Tekenend daarvoor was het misverstand tussen waarnemend gouverneur Michel Carlier en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in het weekend van 9 mei. Na de toelating om opnieuw bij vrienden op bezoek te gaan, interpreteerde Carlier dat ook als een grensoverschrijdende toelating, maar diezelfde zaterdag nog werd hij teruggefloten door De Crem. De burgemeesters, die lokaal onder steeds zwaardere druk kwamen te staan van hun inwoners, konden daar maar weinig begrip voor opbrengen. De afgelopen week riepen talloze gemeenteraden in grensgemeenten met een motie de federale regering op om bezoek over de grens opnieuw toe te laten.

Familieband aantonen

Minister De Crem was zich bewust van die moeilijkheden en beloofde vorig weekend dat hij alles in het werk zou stellen om snel een oplossing te bieden. Vrijdag is daarvoor het ministerieel besluit van 23 maart aangepast, dat morgen (zaterdag) wordt gepubliceerd. Dat betekent dat vanaf zaterdag met onmiddellijke ingang het familiebezoek over de grens opnieuw is toegelaten.

“Wie de grens over wil moet kunnen aantonen dat hij familiebanden heeft aan de overkant”, zegt De Crem, die benadrukt dat hij druk overleg heeft gevoerd met de vijf buurlanden en het dossier ook besprak op Europees niveau. De GEES (de Groep van Experten belast met de Exitstrategie) gaf deze week een positief advies voor de versoepeling.

“Op dit moment zijn alle voorwaarden vervuld om op een verantwoorde manier de toelating te geven om opnieuw familie te bezoeken over de landsgrens”, zegt De Crem. “Ik dank alle inwoners van ons land met familie in een buurland voor hun geduld en het begrip dat ze opbrachten voor deze maatregel. Verder wil ik de nood aan het strikt respecteren van de maatregel benadrukken, om de mogelijke impact op onze volksgezondheid tot een absoluut minimum te beperken. Ik wenst iedereen dan een vreugdevol weerzien met familie en vrienden toe.”

Bezoeken om andere redenen dan familiebezoek blijven voor alle duidelijkheid verboden tot minstens maandag 8 juni, wanneer de laatste fase van het exitplan normaal ingaat. Op pinkstermaandag gaat de horeca in Nederland weer open, maar een terrasje gaan doen aan de overkant van de grens zal dus nog minstens een week moeten wachten.

Meer over Pieter De Crem