Omgevingsvergunning voor overkapping gevaarlijk kruispunt in Lommel vernietigd

Omgevingsvergunning voor overkapping gevaarlijk kruispunt in Lommel vernietigd

De geplande overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel zal ten vroegste starten in 2021. Foto: gvb

Lommel -

De overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel is ten vroegste voor 2021. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde recent de omgevingsvergunning.

Zoals bekend hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel plannen uitgewerkt om het gevaarlijke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) veiliger in te richten ...

Nieuwe Video's