© Photo News

De oplossing tegen droogtes? “Geef een bonus aan wie regenwater opvangt en gebruikt”

“Efficiënter gebruik van regenwater halveert de drinkwaterfactuur en verhelpt de droogteproblemen. Een infiltratiebonus kan dit stimuleren.” Dat zegt Wendy Francken, directeur van het Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector Vlario.

Yves Lambrix

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws