Reeks nieuwe versoepelingen coronamaatregelen gaat in: dit mag vanaf vandaag

Print
Reeks nieuwe versoepelingen coronamaatregelen gaat in: dit mag vanaf vandaag

Foto: Chris Van Rompaey

Vandaag, maandag, gaat een aantal nieuwe versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in. Een overzicht.

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen vanaf 25 mei gefaseerd heropstarten, al wordt dat in eerste instantie beperkt tot een-op-eenonderwijs voor wie dat van cruciaal belang is en mits de regels rond hygiëne en sociale afstand.

Ouders en kandidaat-leerlingen, die geen toegang hebben tot digitale alternatieven, kunnen een bezoek brengen aan een school voor bijvoorbeeld een rondleiding. De bezoeken moeten plaatsvinden op momenten dat er geen leerlingen op school aanwezig zijn, kunnen enkel na een individuele afspraak, er mogen maximaal drie mensen aanwezig zijn en de geldende veiligheidsmaatregelen moeten worden gevolgd. Ook fysiek inschrijven kan in uitzonderlijke gevallen.

In de gevangenissen is beperkt bezoek mogelijk: een bezoek per gevangene per week, liefst dezelfde persoon, geen minderjarigen en met het bewaren van afstand.

De lokale dienstencentra kunnen hun deuren opnieuw openen voor een-op-eendienstverlening, zoals kapper, pedicure en manicure, afhaalmaaltijden en psychosociale ondersteuning. Groepsactiviteiten kunnen nog niet.

De bezoekregelingen in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen breiden uit. Voortaan kunnen meerdere mensen uit dezelfde contactbubbel op bezoek komen en de bewoners kunnen de voorziening verlaten voor activiteiten of voor een dagbezoek of een overnachting. In de psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen de bewoners opnieuw individuele verlofdagen opnemen.

Verder krijgen ze de mogelijkheid om met twee andere mensen buiten de voorziening een activiteit te doen. Ook groeps- en sportactiviteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw. De voorzieningen kunnen zelf bepalen of en wanneer deze bezoeken en activiteiten mogelijk zijn.

Minder- en meerderjarigen met een handicap die sinds de lockdown dag en nacht bij hun zorgaanbieder of thuis verblijven, kunnen geleidelijk aan weer tijdelijk voor een of meerdere dagen naar huis, of omgekeerd naar hun zorgaanbieder. Het gaat om een verruiming, geen terugkeer naar de gewone gang van zaken.

“We willen de bubbels nog steeds zo veel mogelijk bewaken”, zegt Karina De Beule, woordvoerster van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. “Iemand die naar huis is geweest of naar een dagcentrum gaat, komt zeker niet in dezelfde ruimte als iemand die in de voorziening is gebleven.” Elke zorgaanbieder bepaalt voor zich het tempo waarop welke stap kan gezet worden. “60 procent van de meerderjarige personen met een handicap behoort tot een zeer kwetsbare groep omdat zij kampen met bijvoorbeeld long- en hartproblemen of diabetes. Er is een grote variatie aan mensen, dus dat vraagt een grotere voorzichtigheid.”

Ook Hendrik Delaruelle, directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, roept op tot een zekere voorzichtigheid. “Alles wordt instelling per instelling bekeken en veel hangt af van de mate waarin in bepaalde instellingen al besmettingen zijn voorgekomen.”

Personen met een handicap en hun families hadden aan het begin van de gezondheidscrisis de keuze om ofwel voltijds bij de familie te verblijven, ofwel voltijds bij de zorgaanbieder.

Nieuwe Video's