Superkern komt tegemoet aan eisen zorgpersoneel

De twee koninklijke besluiten die voor onvrede zorgen bij het zorgpersoneel, zijn van tafel. Dat is zaterdag overeengekomen tijdens de bijeenkomst van de ‘superkern’, de top van de federale regering en de tien partijen die de volmachten steunen.

pl

Dat is vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die gisteren al aangaf de maatregelen ‘on hold’ te willen zetten. Eén van die besluiten geeft de gouverneurs de mogelijkheid om personeel op te vorderen. Een ander besluit laat zorgkundigen meer taken uitvoeren die voordien enkel door verpleegkundigen gedaan mochten worden. De onvrede over de wetteksten leidde al tot stakingsaanzeggingen in ziekenhuizen. Het was ook de reden dat het zorgpersoneel van het Brussels Sintpietersziekenuis premier Wilmès de rug toekeerde bij haar bezoek.

De beelden gingen vorige week de wereld rond. Het personeel van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel keerde premier Wilmès ostentatief de rug toe toen ze het ziekenhuis kwam bezoeken. Een ijskoude ontvangst voor de premier die er voor het eerst sinds de coronacrisis kwam om de zorgverleners te bedanken voor hun harde werk.

De bron van hun onvrede: een omstreden Koninklijk Besluit van minister Maggie De Block.

Het idee van dat Koninklijk Besluit was er gekomen bij het begin van de coronacrisis. Om Italiaanse toestanden in de ziekenhuizen te vermijden, wilde de regering het mogelijk maken om medisch personeel te verplichten op plekken te gaan werken waar ze het meest nodig waren. Maar op het moment dat het besluit definitief werd, was de piek van de crisis al voorbij en bleken de meeste personeelsleden op vrijwillige basis heel veel extra werk verzet.

Dat daarna nog een “ezelsstamp” kwam, inclusief boetes en celstraffen voor personeel dat weigerde, is bij de Franstalige vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Zij dreigden zelfs met stakingen als het KB niet zou worden ingetrokken. De regering is daar nu op ingegaan.

Meer over Maggie De Block