Alle kinderen dit jaar nog minstens één dag naar school

Print
Alle kinderen dit jaar nog minstens één dag naar school

Foto: Photo News

Kleuterscholen en basisscholen kunnen vanaf 2 juni de lessen hervatten, net als het 2de en 4de jaar van het secundair onderwijs. Dat voorstel hebben de onderwijskoepels, vakbonden en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) vrijdag na een marathonvergadering uitgewerkt.

OPROEP. Bent u radeloos als directie om op 2 juni de schoolpoorten helemaal open te zetten? Laat het ons hier weten, en vergeet uw naam, telefoonnummer en school niet te vermelden.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het Vlaams onderwijsveld wil dat alle leerlingen nog dit schooljaar terug naar hun vertrouwde klas kunnen. In samenspraak met de exit-experten in de GEES hebben de onderwijspartners en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een voorstel uitgewerkt dat vanaf 2 juni van kracht gaat. Wat houdt dit in?

1. Kleuteronderwijs: geen social distancing

“Het kleuteronderwijs wordt voltijds opnieuw geopend. De dagopvang voor kleuters vervalt hierdoor”, klinkt het. De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar, en geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Social distancing is niet verplicht en de afspraken inzake handhygiëne blijven gehandhaafd. De leerkracht moet geen masker dragen bij het lesgeven. Voor contacten tussen volwassenen blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen.

2. Lager onderwijs: wel social distancing

“In het lager onderwijs willen we voor alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar voorzien, met een maximum van vier dagen per week”, zeggen de onderhandelaars. De scholen beslissen zelf hoe ze dit organiseren: halve of volle dagen les, of week om week.

Social distancing en de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leerkracht blijven gehandhaafd. Iedere leerling krijgt les op een vaste plaats in een vast klaslokaal, en dat in vaste groepen van maximum 20 leerlingen. Het principe van contactbubbels blijft behouden maar kan op aangeven van de GEES worden verruimd tot maximum 20 leerlingen als de klasoppervlakte dit toelaat. Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen de leerlingen bewegen en bij elk contact met volwassenen. Het gebruik van plexiglas en faceshields bij het lesgeven vooraan de klas, blijft mogelijk.

Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel maar mogen de regels van social distancing worden verlaten. Essentieel blijft wel dat de leerlingen na het spelen de handen grondig wassen. Personeelsleden zijn verplicht om ook op de speelplaats een mondmasker te dragen wanneer ze zich tussen de leerlingen begeven.

LEES OOK. Hasseltse directeur stelt zich vragen bij verdere opening scholen

3. Secundair onderwijs: twee dagen les

Op 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat in het secundair onderwijs drie leerjaren mochten heropstarten. Sinds 15 mei zijn de laatstejaars opnieuw begonnen. Vanaf 2 juni zullen de leerlingen van het 2de en 4de jaar dat ook doen. Zij komen maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school.

Omdat de onderhandelaars het erover eens zijn dat alle leerlingen het schooljaar samen moeten kunnen afsluiten, zullen leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar - los van eventuele evaluaties – ten minste één dag in juni op school worden uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. “Tijdens deze afsluitende dag(en) is er ruimte voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen en aandacht voor hun leervorderingen en studieoriëntering. Scholen kunnen zo, met het oog op volgend jaar, een beter zicht krijgen op hun leerlingen. Het uitnodigen van leerlingen met specifieke leernoden blijft zoals voorheen altijd mogelijk”, klinkt het.

COLUMN. Directrice Freinetschool: “Dit is tegen onze natuur in”

“Hoop en perspectief”

“Voor de scholen komt er zo rust en duidelijkheid, voor de ouders en alle leerlingen een concreet perspectief”, zegt minister Weyts. “Het spreekt voor zich dat de heropstart veilig moet gebeuren. In samenspraak met de GEES en op grond van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten zijn enkele voorschriften aangepast. De veiligheidsnormen worden nadrukkelijker bepaald op basis van leeftijd en er komen andere normen voor binnen en buiten. Zo komen we ook tegemoet aan vragen vanuit de scholen om het iets doenbaarder te maken.”

Dit advies is het gevolg van de coronastatistieken die blijven dalen en de gunstige evaluatie die de GEES heeft gemaakt over de herneming van de lessen voor de laatstejaars secundair onderwijs op 15 mei. Bovendien wijzen verschillende studies uit dat kinderen onder de 12 jaar niet de motor zijn van de verspreiding van het virus.

“Dankzij de grote inzet van directies en schoolteams hebben de scholen bewezen dat ze de lessen veilig en doenbaar kunnen organiseren. Er is dan ook een groot vertrouwen in het onderwijsveld”, aldus de onderwijskoepels, vakbonden en minister Weyts.

Extra middelen

Scholen krijgen extra middelen om ervoor te zorgen dat aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen voldaan kan worden, bijvoorbeeld voor de aankoop van beschermings- en poetsmateriaal en de inzet van schoonmaakpersoneel. “Wanneer een besmetting, of een vermoeden van besmetting, op een school wordt vastgesteld, wordt de procedure gevolgd die is opgenomen in het draaiboek voor besmettelijke ziekten van de CLB’s”, klinkt het nog.

Dit advies gaat volgende week naar de Nationale Veiligheidsraad. Als de statistieken gunstig blijven evolueren zal die groen licht geven.

LEES OOK. 16.000 artsen: “Alle kinderen naar school zonder afstandsverplichting”