Open brief over Covid-19 en obesitas. “Aantal mythes ontkrachten”

Open brief over Covid-19 en obesitas. “Aantal mythes ontkrachten”

Foto: Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Eetexpert, de Vlaamse partnerorganisatie rond eet- en gewichtsproblemen, is bezorgd rond het verband dat wordt gevonden tussen covid en obesitas, maar is nog meer bezorgd rond de communicatie die hierrond gebeurt.

“Samen met alle expert-organisaties rond eet/gewichtsproblemen hebben ze een opiniestuk geschreven. We hopen een aanzet te kunnen leveren voor zorgzame communicatie in Vlaanderen. Door respectvol te communiceren over elkaar en elkaars lichaam kunnen we in deze moeilijke tijden zorgen voor elkaar en elkaars mentale en fysieke gezondheid.” Lees de brief hier onder.

Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer

Het is de voorbije lockdownperiode al vaak gezegd en geschreven: In verschillende landen ...