Ford Genk

Arbeidsmarkt

Werkloosheid in Limburg stijgt sterk na daling van vijf jaar: “Ergste moet nog komen”

Slecht nieuws voor de werkgelegenheid. In april is het aantal werklozen in Limburg met maar liefst 13,6 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. “Het ergste moet waarschijnlijk nog komen”, zegt directeur Tinne Lommelen van VDAB Limburg.

Guido Cloostermans

Eind april zaten er in onze provincie 27.235 mensen zonder werk. Het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg daarmee met 13,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Eind april waren er in Limburg 3.195 werklozen meer dan in april vorig jaar. Daarbij dient wel te worden aangestipt dat de tijdelijk werklozen hier niet worden bijgeteld.

De coronacrisis laat dus ook zijn sporen na op de Limburgse arbeidsmarkt. Alleen in West-Vlaanderen stijgt de werkloosheid in april nog meer dan in Limburg. In Vlaanderen steeg de werkloosheid met 11,9 procent. In maart werd voor het eerst in vijf jaar een stijging van de werkloosheid genoteerd. Toen steeg de werkloosheid in Limburg met 2,5 procent en daarmee was de trendbreuk een feit.

“Dit is geen klein bier”, zegt Tinne Lommelen, directeur van de VDAB Limburg. “Door deze stijging worden we nagenoeg terug gekatapulteerd naar de arbeidsmarktsituatie van begin 2017, ruim een jaar na de sluiting van Ford Genk. Op anderhalve maand heeft het virus dus een inspanning van drie jaar teniet gedaan.” Qua absolute cijfers zitten we nog niet op het niveau van bij de sluiting van Ford Genk. Toen waren er 36.000 Limburgers op zoek naar werk. “Maar de stijgingspercentages zijn zeker vergelijkbaar”, zegt Lommelen.

Noord-Limburg

Als we dan kijken naar de verschillende Limburgse regio’s, dan blijkt elke regio getroffen, maar Noord-Limburg veruit het zwaarst. De werkloosheid steeg er met 21,6 procent. Op maandbasis, dus vergeleken met maart van dit jaar, is de stijging met 10,9 procent het grootst in West-Limburg.

Uit de cijfers blijkt dat alle leeftijdscategorieën getroffen worden. De leeftijdsgroep van 25 tot en met 39 laat met 20,5 procent de grootste stijging optekenen. De kleinste stijging (2,6 procent) is er bij de 55-plussers. De werkloosheid stijgt ook het sterkst bij de hooggeschoolden (21,6 procent). Voorts heeft één op de vier werkzoekenden een migratieachtergrond. In deze groep steeg de werkloosheid met 18,7 ten opzichte van april vorig jaar.

Opvallend is ook dat bijna één op drie werkzoekenden (30,5 procent) langer dan twee jaar zonder werk zit en 15,7 procent tussen één en twee jaar werkloos is. 53,8 procent van de werklozen vindt binnen het jaar een andere baan.

Interims

Uit de analyse van de cijfers blijkt voorts dat de stijging van het aantal werklozen op dit moment nog vooral is toe te schrijven aan de interim-contracten die niet worden verlengd en aan het aantal aanwervingen dat terugvalt. Er komen dus wel werklozen bij, maar er worden veel minder mensen aangeworven.

Bovendien zal pas de komende maanden duidelijk worden hoeveel bedrijven overstag gaan ten gevolge van de coronacrisis en wat de impact daarvan zal zijn op de werkloosheid. “Uit een studie van de POM weten we alvast dat nu al 3.000 bedrijven in gevaar verkeren”, zegt Tinne Lommelen. “Daarnaast moeten we de komende maanden ook rekening houden met de schoolverlaters die zich gaan inschrijven.”