© Jef Gabriels

© Jef Gabriels

Co-housing in de Hoogstraat?

Co-housing, of centraal wonen, bestaat in Denemarken als sinds de zestiger jaren. Ook in Genk lijkt het idee nu vaste vorm te krijgen in het vroegere wijkcentrum van het OCMW tegenover de broederschool.

Jef Gabriels

Het grote 'huis Gielen' met zijn schouw uit natuursteen is bij veel Genkenaren nog bekend als de tandartspraktijk waar ze hun tanden lieten verzorgen en waar de tandarts met zijn groot gezin ook zelf woonde. Toen hij zijn praktijk stopzette kocht het Genkse OCMW dit huis en richtte het in 1999 in als wijkafdeling voor het Centrum. Sinds de verhuis van het OCMW naar de Portavida Campus op de weg naar As staat het pand leeg. Daarom wil het stadsbestuur het verkopen.

Dit huis is wellicht heel geschikt voor een co-housingproject. Co-housing is een woonvorm waarbij een groep bewoners die in verschillende afzonderlijke woongelegenheden wonen, gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een centrale ontmoetingsruimte, een washok, een werkplaats, een gemeenschappelijke tuin. Desgewenst kunnen ook de keuken en de eetruimte gemeenschappelijk zijn; de bewoners kunnen daar dan regelmatig samen eten en voor het koken is er een beurtrol. Er zouden in dit gebouw meerdere gezinnen terecht kunnen, via koop of huur, en dan kunnen er een tiental mensen wonen.

Waarom waarom gaan mensen centraal wonen? Dat kan uit sociale, ecologische of financiële redenen zijn en het heeft wel een aantal praktische voordelen omdat men een aantal dingen gezamenlijk gebruikt, maar de eigen privacy toch gewaarborgd blijft.Het stadsbestuur wil deze mogelijkheid openstellen en zette op de verkoop het pand een bedrag van 330.000 euro.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio