© Shutterstock

Alarmerende toename van kinderen in verontrustende situatie: “Geen veilige haven meer”

De centra voor leerlingenbegeleiding (clb’s) zijn in maart van dit jaar 4.723 keer moeten tussenkomen in gezinnen waar de situatie voor het kind bijzonder verontrustend was. Dat is een stijging van 52 procent. Het gaat om situaties waar mishandeling of misbruik dreigt. “We focussen nu allemaal op de mogelijke leerachterstand van kinderen, maar er is dringend meer aandacht nodig voor hun welzijn”, zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije clb’s.

Jens Vancaeneghem

Meer over Gezin

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws