“Everzwijnenprobleem zou kunnen verdwijnen” door coronamaatregelen

“Everzwijnenprobleem zou kunnen verdwijnen” door coronamaatregelen

Foto: Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Door de coronamaatregelen is het in Vlaanderen momenteel verboden om op everzwijnen te jagen, waardoor de dieren zich ongestoord kunnen voortplanten. “Ik denk echter niet dat we nog jagers nodig zullen hebben. Door het stopzetten van de permanente bijvoedering door jagers en een verhoogde predatiedruk vanwege de wolven zou het everzwijnenprobleem kunnen verdwijnen”, zegt Jan Loos van Landschap vzw.

LEES OOK. Jagen en vissen verboden, dus krijgen everzwijnen vrij spel

Volgens Landschap vzw planten de everzwijnen zich vooral snel voort door het bijvoederen door jagers. “In onze contreien planten de ...