De gevolgen van corona voor de ondernemingsrechtbank

Print
De gevolgen van corona voor de ondernemingsrechtbank

Foto: Guy Hermans

Tongeren - Het coronavirus belemmert ook de normale werking van de ondernemingsrechtbank (de vroegere rechtbank van koophandel) in Hasselt en in Tongeren. In deze rechtbank worden de discussies van en tussen ondernemers en ondernemingen behandeld. Er werden maatregelen genomen voor de periode tot 19 april aanstaande, waarbij getracht werd een evenwicht te zoeken tussen enerzijds de noodzakelijke behandeling van een aantal dringende dossiers en anderzijds de noodzakelijke bescherming van de rechtzoekenden, de advocaten en alle medewerkers (in de ruime zin) van de rechtbank.

In de eerste plaats werd beslist dat de nieuwe zaken op de inleidingszitting, meer bepaald de zitting tegen dewelke een ondernemer/onderneming werd gedagvaard om voor de ondernemingsrechtbank te verschijnen, niet zullen behandeld worden. Zo worden de advocaten en de partijen dus niet meer op deze zitting verwacht. De zaken worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. De dringende discussies inzake faillissementen en de dossiers inzake gerechtelijke reorganisatie (voordien WCO) worden wel behandeld.

In de tweede plaats werd beslist dat de zaken die voordien al vastgesteld werden voor behandeling (om te pleiten) automatisch worden uitgesteld. Deze zaken zullen vastgesteld worden bij prioriteit op een latere zitting. Zaken die al gepleit werden, zullen op de voorziene datum uitgesproken worden.

In de derde plaats zullen de procedures in kort geding en zoals in kort geding blijven doorgaan. Deze procedures zijn inderdaad dringend.

Tenslotte gaan de zittingen van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (dépistage) niet door in de bedoelde periode. De ondernemers/ondernemingen die in deze periode voor een zitting werden opgeroepen, zullen opnieuw een uitnodiging krijgen voor een latere zitting.

Voor andere problemen (zoals inzage in een dossier, de dienst rechtspersonen) is het aangewezen vooraf telefonisch contact op te nemen met de griffie van de ondernemingsrechtbank


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio