Help het coronavirus te bestrijden en neem deel aan de nationale “corona-enquête”

Print

Video: Universiteit Antwerpen

Meer dan 550.000 Belgen vulden vorige week de coronabevraging van de Universiteit Antwerpen in (in samenwerking met KULeuven en de UHasselt). Tot 22 uur vanavond kan het tweede deel van de corona-enquëte ingevuld worden. De eerste bevraging werd door meer 560.000 Belgen ingevuld, en daaruit bleek dat ouderen hun gedrag sneller aangepast hebben dan jongere generaties. Wie de enquête invult, helpt de wetenschappers om realistische modellen uit te tekenen voor de verspreiding van het coronavirus.

Uit de eerste resultaten van de peiling van vorige week bleek dat ruim driekwart van de deelnemers de kinderen thuis opving, en dat 3% noodgedwongen een beroep moest doen op de grootouders. Ook werd duidelijk dat veel Belgen de switch naar thuiswerk maakten, maar van degenen die niet thuis werkten, gaf ongeveer 10% aan toch te moeten gaan werken van de leidinggevende, terwijl thuiswerk volgens de eigen inschatting mogelijk was.

De deelnemers aan de enquête op 17 maart werd onder meer gevraagd of ze zich herinnerden wanneer ze het laatst een hand of zoen hadden gegeven (zie figuur hieronder). “Dit is een belangrijke indicator van de mate waarin ’social distancing’ werd opgevolgd”, aldus de UAntwerpen. “De figuur toont de frequentieverdeling van het antwoord, opgesplitst per leeftijdsgroep van de deelnemers. De verticale stippellijnen tonen wanneer de drie grote maatregelen (zie onder) ingingen.”

Help het coronavirus te bestrijden en neem deel aan de nationale “corona-enquête”
Foto: UAntwerpen

“We zien duidelijk dat de curve van de 65-plussers piekt voor de eerste verticale lijn, en dat de pieken bij de jongere leeftijdsgroepen later komen, vooral op het moment van de drastische maatregelen van 13 maart”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Dit betekent dat de grote meerderheid van de 65-plussers al eerder aan social distancing is begonnen, en dus het advies van het wetenschappelijk comité wellicht beter is beginnen volgen, dan de rest van de bevolking.”

De enquête staat op de website www.corona-studie.be. Ze kan opnieuw worden ingevuld op dinsdag 24 maart van 10 tot 22 uur.