Werken Portavida schieten op

Print
Genk - Op dit ogenblik wordt de ringweg op Portavida aangelegd en de inrit naar de ondergronds parking is al klaar. Alles schiet goed op, maar het risico zit er natuurlijk in dat corona nog roet in het eten strooit.

Wie passeert langs de Weg naar As, waar vroeger het ziekenhuis stond en waar nu de welzijnscampus Portavida uitgebouwd wordt, ziet dat de inrit naar de grote ondergrondse parking al klaar is en dat er ook verder gewerkt wordt aan de inrichting en de afwerking van de gebouwen. Je ziet weinig mensen op het werf omdat ook de werknemers van de bouwfirma's best een eindje van elkaar verwijderd blijven.

Rondweg
Opvallend is dat de nieuwe rondweg rond de campus volop in aanleg is. Dat is geen eenvoudig werk want elk van de gebouwen op de campus moet op elk ogenblik bereikbaar en toegankelijk zijn. Een goede planning is dus nodig. Als alles volgens schema verloopt, zal dit allemaal klaar zijn tegen november en vanaf dan kan ook de nieuwe ondergrondse parkeergarage in gebruik genomen worden zodat de Portavidacampus een voetgangersgebied wordt. Tenminste als corona niet te veel stokken in de wielen steekt.

Herinrichting Weg naar As
De voltooiing van deze gloednieuwe campus zal natuurlijk ook invloed hebben op de verkeerssituatie op de Weg naar As. Daarom zal Wegen en Verkeer, de Vlaamse overheid dus, aansluitend ook een deel van deze weg herinrichten met afslagstroken, voetgangersoversteken, een grote bushalte en brede fietspaden aan beide zijden van de weg. Wanneer die werken zullen worden uitgevoerd, staat op dit ogenblik echter nog niet vast.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio