“Veel vragen? Ja. Maar we moeten nu ook communiceren”

Bizarre tijden voor iedereen. Hoe gaan de Limburgse burgemeesters om met de coronacrisis? Worden ze overstelpt met vragen en kunnen ze dat aan? “Dit is een historische tijd die vele burgemeesters allicht niet snel zullen vergeten.”

Jan Bex

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws