Hinderpremie van 4.000 euro voor alle bedrijven die sluiten

Alle bedrijven die door de coronacrisis moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. De Vlaams overheid neemt ook één maand de water- en energiefactuur over van technisch werklozen. En alle jeugdkampen in de paasvakantie worden afgelast.

Yves Lambrix en Liliana Casagrande

Na vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering zonet opnieuw maatregelen genomen voor bedrijven en mensen die lijden onder de coronacrisis. “Als we de regels goed opvolgen, gaan we deze oorlog tegen een ongekende vijand samen aan kunnen”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. De maatregelen zijn:

WELZIJN

- Mondmaskers: de 7 miljoen euro die extra werd vrijgemaakt voor de bestelling van mondmaskers is geplaatst. Aan bedrijven en sectoren die nog mondmaskers hebben, vraagt Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dat ze die naar ziekenhuizen zouden brengen. “Wie zelf mondmaskers volgens de voorschriften van de FOD Volksgezondheid produceert, vraag ik die naar de woon-zorgcentra te brengen.” Met andere zorgsectoren wordt overlegd hoe zij een extra bevoorrading mondmaskers kunnen krijgen.

- Kinderopvang: die blijft open om ervoor te zorgen dat mensen in essentiële sectoren kunnen blijven werken. “Ook de financiën voor deze sector blijven gegarandeerd”, zegt Beke.

- Vaccins: op aanraden van virologen en experten wordt de toediening van vaccins aan kinderen tot 5 april opgeschort.

- Medische reserve: tot nog toe hebben al 694 artsen, verpleegkundigen, kinesisten, laboranten… zich aangemeld voor de medische reserve.

WERK

- Hinderpremie: net als bij hinder wegens openbare werken komt er, na de horeca, ook een premie voor handelaars, zelfstandigen en dienstverleners die door de coronacrisis verplicht moeten sluiten. Het gaat om een eenmalige premie van 4.000 euro. Als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden, volgt een vergoeding van 160 euro per dag. De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). “Ondertussen hebben al bijna 31.000 ondernemers zich aangemeld via het webformulier van VLAIO”, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Zaken die minstens één voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking. De premie wordt toegekend per vestiging voor zover ze in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid in dienst hebben. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.”

- Aanmoedigingspremie: een aanmoedigingspremie voor bedrijven wiens productie met minstens 20 procent is gedaald door de coronacrisis, wordt versterkt. Die premie bestaat al voor bedrijven die ontslagen willen vermijden door deeltijds werken in te voeren.

- Tijdelijke werkloosheid: sectoren als voeding of de landbouw zitten met een acuut personeelsprobleem (denk maar aan de aspergeboeren wiens oogst moet beginnen). In afwachting van federale maatregelen start de VDAB een platform voor mensen die technisch werkloos zijn maar toch in andere sectoren iets willen bijverdienen.

- Waarborgregeling: ondernemingen kunnen vandaag tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. Die premie wordt gehalveerd. De waarborgregeling zal ook worden uitgebreid: een waarborg van 50 procent op een lopend investeringskrediet dat nog niet onder de waarborg gebracht is, kan daaronder worden geschoven op voorwaarde dat de bank minstens drie maanden uitstel verleent aan de kmo-klant. Voor korte termijn kredietlijnen kan dit als de bank deze kaskredieten minstens drie maanden behoudt en niet opzegt. De betrokken kmo’s mogen evenwel geen ondernemingen in moeilijkheden zijn, conform de EU-staatsteun definitie.

- Autofiscaliteit: de autobelasting voor busmaatschappijen, taxidiensten, enz. wordt uitgesteld en twee maanden later geïnd. “Daardoor creëren we voor die bedrijven een tijdelijke cashflow van 200 miljoen euro”, zegt minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). “Nu is het immers niet het moment om op de centen te letten, ook al zullen we de gevolgen van deze crisis voor de begroting nauw monitoren.”

ENERGIE

De Coronacrisis heeft niet enkel gevolgen voor de bedrijven, maar ook voor veel gezinnen. Mensen die naar de tijdelijke werkloosheid gaan zien hun inkomen zakken naar 70 procent of minder van hun oorspronkelijke loon en krijgen het plotsklaps niet gemakkelijk. “Daarom besliste de Vlaamse regering om gedurende 1 maand de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van deze gezinnen voor haar rekening te nemen. Er zullen in deze periode ook geen afsluitingen plaatsvinden”, zegt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA). “We zullen daarvoor 20 miljoen euro uittrekken per 100.000 werknemers die in het systeem van technische werkloosheid terechtkomen. De administratieve en technische modaliteit worden momenteel uitgewerkt. Als de maatregelen langer aanhouden dan 1 maand, zal de Vlaamse regering een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor deze getroffenen.”

JEUGD

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) zegt dat alle vakantiekampen en jeugdactiviteiten ook in de paasvakantie niet zullen doorgaan. “Ik vraag de ouders die dat niet nodig hebben om de inschrijvingsgelden niet onmiddellijk terug te vorderen”, zegt hij.

ONDERWIJS

“De scholen blijven open en zorgen voor de noodzakelijke opvang van jongeren zodat levensnoodzakelijke jobs kunnen worden uitgevoerd”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij roept ouders op om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. “In het secundair onderwijs is amper 0,5 procent van de kinderen op school, in het basisonderwijs is dat 7 procent.”

LOKALE OVERHEDEN

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) verwijst naar de website Vlaanderenhelpt.be waar mensen veel info kunnen vinden. “We openen ook een contactcenter voor lokale overheden en zullen soepelheid aan de dag leggen voor de lokale begrotingen”, zegt Somers.

bekijk ook

Vlaams ministers Hilde Crevits en Bart Somers skypen met Vlaamse regering.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer