© Andy Caerts

CoVID-19: wat betekenen de maatregelen voor Leopoldsburg?

De Nationale Veiligheidsraad heeft verregaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van CoVID-19 tegen te gaan. Deze zijn afgekondigd tot en met 3 april 2020. We geven je graag mee wat dat specifiek voor Leopoldsburg betekent.

Andy Caerts

Gemeentelijke diensten - algemeen

Al onze diensten blijven telefonisch bereikbaar. We zullen wel zoveel mogelijk achter gesloten deuren werken. Probeer zoveel mogelijk zaken telefonisch of per e-mail te regelen. Ook via het thuisloket op www.leopoldsburg.be kan je heel wat zaken regelen.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is alleen geopend voor mensen die een afspraak gemaakt hebben. Heb je een afspraak gemaakt in het gemeentehuis die niet dringend is, dan kan je die annuleren door te klikken op de link in je bevestigingsmail of door te bellen naar 011 34 92 10.Nieuwe afspraken kan je voorlopig enkel telefonisch maken via 011 34 92 10.

Huwelijken kunnen doorgaan, maar het aantal aanwezigen in de trouwzaal wordt beperkt tot 15 personen.

Bibliotheek

De bibliotheek blijft dicht. Mensen kunnen hun materialen inleveren via de schuiven aan de zijkant van het gebouw.

CC en Buurthuis

Deze blijven gesloten voor het publiek. Alle activiteiten worden afgelast. Het CC blijft wel telefonisch bereikbaar.

Dienstencentrum

Dienstencentrum Den Tuinhoek zal gesloten blijven tot en met maandag 13 april 2020. Alle activiteiten die er georganiseerd worden, zullen tijdens die periode niet kunnen doorgaan.

Seniorenrestaurant

Gaan eten in het seniorenrestaurant zal tijdens de sluitingsperiode ook niet mogelijk zijn. Voor de vaste klanten van het seniorenrestaurant is er een oplossing gevonden.

Mindermobielencentrale 't Mobieleke

De mindermobielencentrale 't Mobieleke zal geen invloed ondervinden van deze maatregel. Hierop kan je een beroep blijven doen zoals je dat gewend bent.

Diversiteit

De activiteiten van ‘VriendENtaal’ en de vorming ‘Duidelijke Taal’ worden afgelast.

Huis van het Kind

De Gezinsbond heeft zijn zitdagen geannuleerd. De Opvoedingswinkel komt nog wel.

Consultatiebureau Kind & Gezin blijft gewoon open.Waarom gaat het consultatiebureau niet dicht? Het is van cruciaal belang dat jonge kinderen tijdig gevaccineerd worden om andere ernstige infecties te voorkomen. Door te vaccineren trigger je het afweersysteem met als doel antistoffen te maken tegen de ziektekiem waartegen je vaccineert. Sommige kinderen hebben koorts, wat betekent dat je afweersysteem actief is. Het afweersysteem van een baby kan veel meer aan dan die entstoffen in het vaccin. Door vaccineren word je niet vatbaarder voor een andere infectie, ook niet voor corona. Dit betekent dat er momenteel geen sprake is van een algemene sluiting van de consultatiebureaus.We roepen op om de volgende maatregelen heel goed op te volgen: Kinderen die ziek zijn horen niet thuis in het consultatiebureau. Het aantal personen dat tegelijk in de wachtzaal zit, is sowieso beperkt. We adviseren ouders om indien mogelijk broertjes en zusjes niet mee te brengen.

Wat met vrijwilligers? Vrijwilligers vanaf 65 jaar of met een chronische ziekte horen niet thuis in een consultatiebureau (uitdrukkelijk verbod). Ook bij afwezigheid van vrijwilligers gaat de zitting door.

Voor meer informatie: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/

IBO

De IBO’s blijven open voor en na de schooluren, zoals gewoonlijk.

Jeugddienst

Alle activiteiten worden afgelast. De jeugddienst werkt achter gesloten deuren. De jeugdactiviteiten in de paasvakantie worden eveneens afgelast.

Recyclagepark en afvalophaling

In een omzendbrief van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme wordt een sluiting van de recyclageparken opgelegd. Het recyclagepark wordt dan ook gesloten vanaf dinsdag 17 maart, tot nader bericht.

De ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld en de inzameling van asbest op het recyclagepark wordt tijdelijk stopgezet.

Huis-aan-huis inzameling van papier en karton door verenigingen is momenteel niet toegelaten.

Ophalingen aan huis: tot op heden zijn er nog geen capaciteitsproblemen, maar dit kan van dag tot dag wijzigen. Van zodra er een bepaalde ophaling niet langer kan georganiseerd worden, wordt dit onmiddellijk gecommuniceerd via www.limburg.net. Van zodra Limburg.net echt in de problemen komt, zal conform de richtlijn voorrang gegeven worden aan huisvuil.

Sociale Dienst

De afspraken bij de sociale dienst blijven doorgaan. Informeer telefonisch via tel. 011 34 92 10.

Sportdienst en zwembad

De sporthal en het zwembad worden gesloten voor het publiek en voor verenigingen. De sportdienst werkt achter gesloten deuren.De sportkampen in de paasvakantie worden ook afgelast.

Technische dienst

De mensen van de technische dienst blijven gewoon hun werk doen.

Toeristische dienst

Ook deze is gesloten voor publiek. Er wordt achter gesloten deuren gewerkt.

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt kan doorgaan, maar er zullen alleen kramen staan met levensmiddelen of dierenvoeding.

Zitdagen van externe diensten

De zitdagen van de pensioendienst en FOD Sociale Zekerheid (personen met een handicap) worden geannuleerd.

Voor meer info

We verwijzen je graag naar de algemene website van de overheid: www.info-coronavirus.be

De FOD Volksgezondheid communiceert ook via de volgende kanalen:Twitter: @be_gezondheidFacebook: @volksgezondheidContact center: 0800 14 689

Wij zullen zoveel mogelijk communiceren via de aparte sectie op onze website www.leopoldsburg.be en via onze sociale media (facebook.com/gemleopoldsburg en twitter: @GemLeopoldsburg)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio