Campus FLX brengt nieuwe waarden onmiddellijk in de praktijk

Print
Leopoldsburg - De speelplaats van Campus FLX ligt er maar verlaten bij. Een enkele leerling komt nog langs om boeken op te halen uit zijn locker en een bevlogen personeelslid bemant de balie aan de ingang. Ook de directie blijft op post. De coördinator Veiligheid en Preventie draait overuren.

'Coronacrisis', een woord dat ongetwijfeld kans maakt op 'woord van het jaar 2020'. Onzekere tijden voor iedere sector.
Scholen blijken een onmisbare schakel in de samenleving te zijn, hoewel de maatregelen ook in deze sector insloegen als een bom.
Campus FLX, tot voor kort nog Middenschool en Atheneum Leopoldsburg, bracht de nieuwe visie meteen in de praktijk en de waarden die werden gekozen, bleken eens te meer perfect bij de school te passen: connectiviteit, flexibiliteit en verwondering.

Youtube-kanaal voor wiskunde

Ouders en personeelsleden werden geïnformeerd over de genomen maatregelen. Leraren gingen onmiddellijk aan de slag om hun leerlingen te voorzien van zinvol materiaal. Het team Leerlingbegeleiding werkte een actieplan uit om jongeren uit kwetsbare gezinnen maximaal te ondersteunen. Er wordt streng bewaakt dat leraren zich comfortabel en gesteund voelen bij de nieuwe manieren van lesgeven en dat de leerlingen en ouders geen stortvloed aan taken en opdrachten in hun mailbox krijgen.

Vakgroepen staken de koppen bij elkaar en al heel snel kwam een mooie synergie naar boven: er werd een virtuele leraarskamer voorzien waarin leraren desgewenst virtueel met elkaar kunnen overleggen. Vakgroepen maakten duidelijke afspraken. De ene leraar startte een Youtube-kanaal voor wiskunde, de andere leraar stelt liever oefeningen Frans via het digitale handboek ter beschikking. De school zette al eerder in op Zelfregulerend Leren via activiteitenplanners voor leerlingen. Allemaal zijn ze geëngageerd en voelen ze de noodzaak om leerlingen niet alleen van kwalitatief materiaal te voorzien, maar vooral om een antwoord te bieden op de ongerustheid, de stress en de onzekerheid.

Mondmaskertjes

"We stelden met het team Leerlingbegeleiding meteen een beurtrol op, zodat ouders met hun vragen over leer- en leerlingbegeleiding zeker bij ons terecht kunnen. We monitoren constant of leerlingen, zeker die uit kwetsbare gezinnen, inloggen op ons Smartschoolplatform. Wie niet inlogt, wordt opgebeld en verder begeleid. We bewaken dat we leerlingen zonder computer of internetverbinding niet in de kou laten staan. We doen dat alles met heel veel liefde voor onze leerlingen, want zij mogen hier niet de dupe van zijn", aldus Ruby Max, Sanne Maggen en Elly Moons van Campus FLX.

De school gaat er prat op dat ze steeds inzet op talenten van leerlingen en leraren. Ook nu blijkt dat het geval. Zo mag bijvoorbeeld stof gedropt worden in een container die speciaal daarvoor aan de ingang van de school werd geplaatst, want enkele leraren haalden hun naaimachine boven om te zorgen voor mondmaskertjes. "Het samenhorigheidsgevoel en de positieve ingesteldheid van het hele team is bewonderenswaardig", aldus Johan Schepkens, Loore Schreurs en Evelien Degros, de drie directies van Campus FLX.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio