Ere-deken Lambert Vanherk gastspreker op De Nacht van de Geschiedenis

Print

Foto: Liliane Vanbrabant

Bree - Op dinsdagavond 10 maart kwam ere-deken Lambert Vanherk een causerie geven voor Davidsfonds-Bree in het kader van De Nacht van de Geschiedenis. Hij kwam graag vertellen over zijn wekelijkse bezoeken aan gedetineerden in de gevangenis van Hasselt.

Lambert Vanherk stelde vooraf geen medelijden, noch compassie te willen opwekken voor de gevangenen, want iedereen kent wel de zegswijze “Eigen schuld, dikke bult”. Toch wenste hij door zijn verhaal een ander beeld van de gevangenen op te hangen, want ook zij zijn mensen! We mogen hen niet beoordelen en zeker niet veroordelen, zei hij, want gevangenen zijn geen misdadigers, maar mensen die een fout hebben begaan en daarvoor gestraft worden. Hij schetste een duidelijk beeld van de gevangenis en het gevangenisleven. Hij vertelde ons welk soort gevangenen in Hasselt verblijven en hoe ze hun tijd vullen. Hij beschreef ook een misviering in de gevangenis en een eigenlijk celbezoek. Het was ons snel duidelijk dat hij veel begrip heeft voor de moeilijke situatie van de gedetineerden en hun familie en hij weet met hen een oprechte band op te bouwen, niet enkel als priester maar vooral als mens. Zo slaagt hij erin de mens achter de gevangene te ontdekken.

Dan las hij enkele uitspraken voor van zowel gevangenen als familieleden, waaruit duidelijk blijkt wat een harde ervaring jaren opsluiting wel is. Na een korte pauze, waarin aan iedereen een lekker drankje werd aangeboden, konden de aanwezigen nog vragen stellen aan de spreker.

Uit de hele causerie bleek duidelijk dat Lambert Vanherk een mens is met heel veel begrip, gezond verstand, maar ook een gouden hart! Met respect en een overtuigd applaus werd onze boeiende spreker bedankt door alle aanwezigen voor deze intrigerende kennismaking met ‘de mens achter de gevangene’!
(Foto’s: Giedo Custers)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio