Regen brengt grondwater weer op peil, maar niet in Zuid-Limburg

Droogte

Hasselt -

De overvloedige neerslag van februari heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen in Vlaanderen terug tot normale waarden is gestegen. Behalve in het zuiden van Limburg.

Op 1 februari waren nog 75 procent van de grondwaterstanden zeer laag of laag voor de tijd van het jaar, maar op 8 maart is dat aandeel teruggevallen tot 24,0 procent. Het aandeel hoge en zeer hoge grondwaterstanden ...

Nieuwe Video's