© BELGA

Kan mijn kind naar school? Blijf ik zelf thuis? Alle vragen en antwoorden over corona

Dat België getroffen zou worden door een uitbraak van corona, stond in de sterren geschreven. In ons land is er intussen sprake van dertien bevestigde besmettingen. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Is het virus voorgoed in ons land? En hoe kan ik me ertegen beschermen? Kan ik wel gaan werken? En moet ik mijn kinderen naar school sturen? Een stand van zaken.

Christine De Herdt

LEES OOK. LIVE CORONAVIRUS. Vijf nieuwe patiënten met coronavirus in België, ook twee leerlingen besmet in scholen

BEKIJK OOK. LIVE KAART. Volg hier hoe het coronavirus zich over de hele wereld verspreidt

Is het virus nu helemaal in ons land?

Jawel, maar omdat de regering alle tijd had om zich voor te bereiden op de komst van het virus, liggen de noodplannen ook al enkele weken klaar. Enkel in uiterste nood zal worden overgegaan tot de sluiting van scholen, het stilleggen van openbaar vervoer of het afgelasten van voetbalwedstrijden.

België bevond zich in fase 1, maar nu de nieuwe besmetting een feit is, komen we terecht in fase 2. Dat zal in de praktijk niet zo veel veranderen, verzekeren Vlaams minister van Volksgezondheid Maggie De Block en viroloog Steven De Gucht. Tot nu toe werd vooral geprobeerd het virus buiten te houden, nu komt het eropaan de verspreiding in te dijken.

“Het wordt het zaak de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. “Dit door de besmette personen op te sporen, af te zonderen en te verzorgen, en tegelijk op te lijsten met wie ze contact hebben gehad: familie, medepassagiers op de trein, collega’s in een kantoor... Ook die mensen moeten worden opgevolgd. Zij krijgen dan het advies thuis te blijven en meermaals hun koorts te meten.”

LEES OOK. Griep of corona? Dit zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus

Worden nieuwe besmettingen verwacht?

Het ligt volgens De Gucht ook in de lijn der verwachtingen dat er de komende tijd nog een of meerdere gevallen zullen opduiken.

In het UZ Leuven stromen aanvragen voor tests op het nieuwe coronavirus binnen. Intussen worden ook de mensen die in contact zijn geweest met de nieuwe patiënten opgespoord en onderzocht. Dat is een taak voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. Behandelend arts Erika Vlieghe maakt zich sterk dat die allemaal op te sporen zijn.

Viroloog Marc Van Ranst stelde zich geen grote zorgen te maken over eerdere gevallen die worden vastgesteld. Die kunnen worden geïsoleerd en verzorgd. Het komt er volgens Van Ranst nu op aan een zo fijnmazig mogelijk net uit te gooien om andere gevallen op te sporen.

“Dat zal nog weken en maanden duren.” Maar drastische ingrepen, zoals in Frankrijk, zijn volgens minister De Block niet nodig. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn bijvoorbeeld al overgemaakt aan de scholen. “De situatie in Frankrijk stelt zich ook scherper”, aldus De Block. “Daar zijn al langer patiënten opgedoken. Zij zitten al veel verder op het traject. Wij volgen de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Wat zijn dan die aanbevelingen van de overheid? En hoe kan ik een besmetting voorkomen?

Volgens minister De Block zijn de voorzorgsmaatregelen simpel. “Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. Gooi de zakdoekjes weg in een afsluitbare vuilnisbak. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd handen geven en nauw contact met zieke personen.”

LEES OOK. “Blijf weg uit rusthuizen als je ziek bent”

Kan ik gewoon gaan werken? Of is dit een reden om thuis te blijven?

“Enkel wie zich ziek voelt, kan beter thuisblijven”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Ook personen die terugkeren uit landen of regio’s waar Covid-19-patiënten gemeld zijn, kunnen gewoon weer aan het werk. Als ze binnen de veertien dagen na terugkeer ziek worden, moeten ze wel thuisblijven en een huisarts contacteren. De huisarts kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Thuisblijven, gewoon omdat je bezorgd bent, kan dus niet. Daarvoor is er altijd een geldig ziektebriefje van een dokter nodig.

Als je effectief het virus hebt opgelopen en je bent ziek, kan je terugvallen op de ziekteverzekering en heb je recht op een maand gewaarborgd loon. Voor arbeiders is dat minstens één week gewaarborgd loon. Het is wel aangeraden om zo snel mogelijk een ziektebriefje binnen te brengen, dat kan helpen om je vakantiedagen niet kwijt te spelen.

Wie niet ziek is, maar wel in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. Een ontslag is niet aan de orde, want dan zou de werkgever misbruik maken van het ontslagrecht.

Wat met mijn kinderen? Kunnen die gewoon naar school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Zolang je kind geen symptomen vertoont, kan het gewoon naar school gaan. Er is geen reden tot paniek. De CLB-artsen volgen samen met de schooldirecties alle informatie die binnenkomt over corona nauw op.

Voorlopig doen ze enkel aanbevelingen om de verspreiding van het virus te voorkomen. “Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen”, stelt Go! CLB Antwerpen. “Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.”

LEES OOK. Koning Filip schudt geen handen bij bezoek aan Diepenbeekse school Paleis

“Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd”, klinkt het nog. “Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, dat dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in de school.”

Ook het departement Onderwijs heeft een extra nieuwsbrief uitgestuurd naar alle scholen met de algemene richtlijnen, procedures, tips en antwoorden op veelgestelde vragen. Alsook een modelbrief voor de ouders en een affiche voor in de scholen.

Samengevat komt het erop neer dat kinderen zonder ziektesymptomen gewoon kunnen terugkeren naar school (of de crèche) en hun gewone activiteiten kunnen doen zolang ze geen symptomen hebben. Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Is het nog een goed idee om met het openbaar vervoer te gaan? Of op drukke plaatsen te komen?

“Omdat het aantal besmettingen in ons lang nog beperkt blijft, is er nog geen reden om het openbaar vervoer te mijden”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Alleen mensen die terugkeren van een vakantie naar Noord-Italië raden we aan waakzaam te zijn. Wie zich grieperig voelt, een droge hoest heeft en koorts, kan het best telefonisch contact opnemen met de huisarts. Zij kunnen het best publieke plaatsen vermijden. Al de anderen, die in goede gezondheid verkeren, hoeven zich niet ongerust te maken.”

En wat met mijn ouders in het rusthuis?

Ook bejaarden in het rusthuis kunnen op hun twee oren slapen. “Via het Agentschap hebben we richtlijnen verstuurd”, aldus Moonens. “Het zijn dezelfde die we ook verspreiden met de uitbraak van het griepvirus. Ook in rusthuizen is extra waakzaamheid geboden. De hygiëneregels moeten verstrengd worden. Het personeel moet extra gels gebruiken, nog meer de handen wassen en handschoenen dragen”, klinkt het. “Mensen die ziek zijn raden we af om bij de ouders op bezoek te gaan.” Maar ook hier heerst weinig ongerustheid. “De kans op besmetting blijft voorlopig heel klein.”

En voor patiënten in het ziekenhuis?

“Net als voor de rusthuizen gelden in ziekenhuizen, revalidatiecentra en opvangcentra voor mensen met een handicap dezelfde richtlijnen en adviezen van het Agentschap. Voor al diegenen die in contact komen met patiënten is een strikte handhygiëne essentieel.”

Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben?

Als je denkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus, ga dan zeker niet zelf naar de huisarts. Het is beter om de huisarts op te bellen en je reisgeschiedenis en symptomen te vermelden. Vermijd de wachtzaal of de spoedafdeling.

Om andere mensen niet te besmetten, is afstand aangewezen. Gooi vuile zakdoekjes altijd weg in een afgesloten vuilnisbak en bedek je mond en neus bij niezen of hoesten.

Heeft het zin om een mondmasker te dragen?

“Vooral dokters, verplegend personeel en mensen die werken in een labo moeten mondkapjes dragen”, zegt Joris Moonens. Ook voor mensen die besmet zijn met het coronavirus is een masker aangewezen. Zo’n masker beschermt hun omgeving tegen de ziektekiemen die ze dragen en belet besmetting door de druppels die verspreid worden bij het hoesten, niezen en praten.

LEES OOK. Mondmaskers helpen niet tegen besmettingen met het coronavirus, maar wat dan wel?

Meer over Coronavirus

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's