Overlevingskansen van kankerpatiënten laatste jaren sneller gestegen

Overlevingskansen van kankerpatiënten laatste jaren sneller gestegen

Themabeeld Foto: BELGAIMAGE

De overlevingskansen van kankerpatiënten stijgen en dankzij vroege diagnose en almaar betere behandelingstechnieken stijgen ze ook steeds sneller. Met dat hoopgevende nieuws opent de Stichting Kankerregister haar jaarlijkse rapport over kanker in België.

Drie jaar na de eerste kankerdiagnose leven iets meer dan zeven op de tien patiënten nog. In 2013 haalden we dat cijfer net niet (69%). Gaan we nog verder terug, naar 2004, dan strandt het cijfer op 67 ...